naar Marker Nieuws indexpagina
Vervoerregio geeft groen licht voor Vervoerplannen 2019 Zaanstreek-Waterland
De wijzigingen gaan zondag 3 maart 2019 in
 
door Renske van Bers : Vervoerregio Amsterdam
Vandaag vond er weer een vergadering van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio plaats. Eén van de agendapunten was deze keer de goedkeuring van de Vervoerplannen 2019 voor Waterland en de Zaanstreek. Concessiebeheerder Herman Brüheim vertelt over de belangrijkste aanpassingen die er nu gemaakt zijn in het lijnennet.
 
Herman: “Zoals de meeste mensen weten, ziet het openbaar vervoer er anders uit sinds de komst van de Noord/Zuidlijn. Omdat de situatie gewijzigd is, hebben we nu gekeken wat dit betekent voor het busverkeer in Zaanstreek en in Waterland. Zo zullen vanaf 3 maart bijvoorbeeld de vertrektijden van een aantal lijnen worden aangepast, zodat er een betere aansluiting is op de Noord/Zuidlijn bij station Noord. Ook zullen een aantal bussen frequenter of juist minder vaak gaan rijden. Het is in ieder geval belangrijk voor de reiziger om te weten dat hun reistijden vanaf 3 maart er wellicht wat anders uitzien.”
 
Rugnummers
Herman vervolgt: “Je wil wat rugnummers? Nou, dat kan. Laten we beginnen in de Rijp. Hier zal bus 376 vanaf 3 maart één speciale ochtendrit maken, die afwijkt van de normale route. Deze bus zal dan rijden vanaf De Rijp, via Middenbeemster naar Overwhere en als eindbestemming Amsterdam Zuidoost hebben. Deze rit heeft de Rijp en Middenbeemster als extra halte, zodat scholieren vanuit hier naar school kunnen in Purmerend.” 
 
Purmerend
En hoe zit het met bus 301 die vanuit Purmerend naar de Buiksloterweg rijdt? Deze route wordt ook aangepast? Herman: “Klopt. Omdat veel mensen gebruikmaken van de Noord/Zuidlijn tussen de stations Noord en Noorderpark zit bus 301 – dit laatste stukje van zijn route – grotendeels leeg. Dit heeft als gevolg dat we hebben besloten om in de daluren de rit van de 301 niet bij Buiksloterweg te laten eindigen, maar bij station Noord. Daarnaast zullen in Purmerend zelf een aantal haltes verdwijnen van de bussen 309 en de 302, zodat deze ritten sneller verlopen. Welke haltes dat zijn, is eind februari te zien op de site van EBS. EBS zal hier zelf ook nog over communiceren richting de reiziger.”
 
Waterland en de Zaanstreek
Aha, en wat zijn de belangrijkste wijzigingen vanuit Waterland en de Zaanstreek? Herman: “Bus 611 die vanuit Marken vertrekt zal worden geïntegreerd in lijn 315. Dat is de belangrijkste aanpassing in gemeente Waterland. In de Zaanstreek tot slot, betreft de belangrijkste wijziging lijn 59. Deze zal in de daluren niet meer elk half uur rijden, maar één keer per uur. Wel zal de lijn ’s avonds langer doorrijden, op verzoek van de gemeente Zaanstad en de penitentiaire inrichting die zich langs de lijn bevindt. In plaats van rond 19.00 uur zal de lijn zijn laatste rit rijden rond 23.30 uur. Ook Connexxion zal de reizigers hierover nog gaan informeren.”
 
De wijzigingen gaan zondag 3 maart 2019 in. Eind februari zullen de nieuwe dienstregelingen van EBS en Connexxion op hun site staan en op 9292.nl verwerkt zijn.
 

Bron: Vervoerregio Amsterdam, donderdag 17 januari 2019

naar Marker Nieuws indexpagina