naar Marker Nieuws indexpagina
Besluit Provinciaal InpassingsPlan N247 maand opgeschoven
Onduidelijkheid over verkeerscijfers nieuwe woonwijk Galgeriet in Monnickendam
 
Provinciale Staten besloten maandag 4 februari het definitief provinciaal inpassingsplan (PIP) voor N247 niet te behandelen.
De oorzaak is onduidelijkheid over verkeerscijfers wanneer industrieterrein Galgeriet in Monnickendam zich tot een nieuwe woonwijk ontwikkelt. Dit agendapunt staat opnieuw op de agenda tijdens de Statenvergadering van maandag 4 maart 2019.
 
In het Provinciaal Inpassingsplan worden in 1 juridische procedure alle ruimtelijke bestemmingen rond de N247 vastgelegd. Hierbij worden eveneens de milieueffecten van de maatregelen aan de N247 onder de loep genomen.
 
Zie voor meer informatie www.BereikbaarheidWaterland.nl
 

Bron: Provincie Noord-Holland, dinsdag 5 februari 2019

naar Marker Nieuws indexpagina