naar Marker Nieuws indexpagina
Druk bezochte infoavond over 'Toeristentrein op Marken'
Maandag 4 februari in het gemeentehuis van Waterland
 Dit verslag + foto's komt van de werkgroep 'Zorgen om de Trein' 
 
Onderstaand een verslag van maandag 4 februari over een bijeenkomst in het gemeentehuis van Waterland, waar Eddy Schipper z'n plannen voor een toeristentrein op Marken heeft gepresenteerd. Aanwezig waren raadsleden, griffier en steunbetuigers van de actiegroep 'Zorgen om de Trein'.

De zaal zat afgeladen vol met steunbetuigers van onze groep, zo'n 50 man. Er moesten zelfs een paar mensen blijven staan, omdat alle stoelen bezet waren. Excuus aan hen vanuit de gemeente, hoorden we achteraf... .

Eddy begon als eerste met het presenteren van zijn "aangepaste plannen". Kort gezegd had hij twee dingen aangepast:

1) Hij zou niet meer door de Haven rijden (hij zei niet waarom, maar dat was natuurlijk door het negatieve advies van RWS dat zijn plan heeft gekregen)
2) Hij zou geen 10 maar 8 keer per dag gaan rijden en de oude kern alleen bij de eerste rit, 's ochtends vroeg, door rijden. Dit "vanwege de grote drukte in de oude kern".

Daarna mochten mensen vragen stellen. Je kon meteen merken dat de zaal met stijgende weerstand had zitten luisteren naar de plannen, want de vragen waren scherp en kritisch. Eddy moest op een paar punten bakzeil halen, met name over het Oosterpad, de weg naar de vuurtoren. Hij beweerde dat de trein en een scootmobiel elkaar daar zonder problemen konden passeren, wat niet bleek te kloppen. Ook beweerde hij dat hij daar door "de vrije zichtlijn" nooit in de problemen zou komen met tegemoetkomende auto's, maar deze bewering werd gelogenstraft door Liliane, de bewoonster van de vuurtoren. Hij beweerde ook dat hij op het Oosterpad een vluchthaven mag creëren, maar de raadsleden trokken deze bewering in twijfel. De grond is daar namelijk van de gemeente en die heeft daar geen toestemming voor gegeven.

Toen kreeg Jongejaap Zeeman het woord om de argumenten van onze groep te presenteren. We hadden met de grote zorgvuldigheid een betoog opgesteld, waarin alle argumenten verweven zaten. Dit betoog kun je hieronder lezen, in de bijlage "groepsbetoog". Jongejaap bracht onze argumenten rustig, duidelijk en welsprekend. Hij werd na afloop getrakteerd op een groot applaus. Na afloop zeiden veel mensen dat voor hen alles wat ze voelden en dachten naar voren kwam in dit betoog. Daar waren we dus blij mee.

Daarna sprak Liliane in, met name over het Oosterpad. In felle bewoordingen maakte ze duidelijk hoezeer zij en Thijs tegen de komst van de trein zijn. Vervolgens las Maarten Willemse een email voor van Paul Enneking, die zich ook bij de groep heeft aangesloten. Deze mail sloot mooi aan bij iets waar nog niet op gereageerd hadden: Eddy was de avond namelijk begonnen met te zeggen dat zijn doelgroep bestond uit "gehandicapten, ouderen en jonge gezinnen". Maar dat pseudo-filantropische statement ontkrachtte Paul in rake bewoordingen. Ook deze tekst vind je hieronder. (Paul heeft met 250 middagen op het infopunt van de Stichting Promotie Waterland (SPW) op de haven een rijke ervaring en weet dus waar hij over spreekt.

Tot slot sprak Simone Zetzema in, de eigenaresse van The Dutch Cheese Shop. Zij voerde aan dat Eddy klandizie zal wegtrekken van de kleine ondernemers op Marken, omdat die alleen aan "loslopende" toeristen iets verdienen. Zij hebben het al jaren zwaar, omdat de touroperators de gidsen opdragen om niemand van hun groepen naar binnen te laten gaan. Eddy mikt ook op de loslopende toeristen en zou dus voor nog minder klandizie gaan zorgen.

In een bizarre ontknoping beweerde Eddy tot slot dat de meeste argumenten die hij had gehoord "achterhaald" waren door zijn nieuwe plannen. Maarten Willemse wees hem erop dat niet één van de argumenten achterhaald was, dat in tegendeel alle argumenten nog geldig waren. Enigszins bedremmeld moest hij dit toegeven.

Tenslotte bleek dat er nog steeds- we zijn al bijna een maand verder- geen duidelijkheid is bij de gemeente of er nou een ontheffing nodig is of niet. Dus dat blijft nog afwachten.
 
 Groepsbetoog maandag 4 februari 2019   Tekst email Paul Enneking 
Jongejaap Zeeman Liliane Spijker

Bron: Zorgen om de Trein, dinsdag 5 februari 2019

naar Marker Nieuws indexpagina