naar Marker Nieuws indexpagina
Reizigers betrokken bij aanbesteding OV Zaanstreek-Waterland 2021
De start van de enquête van de Vervoerregio is in de tweede helft van maart gepland
 
door Renske van Bers : Vervoerregio Amsterdam
De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland lopen in december 2021 af. De Vervoerregio is gestart met de aanbesteding van een nieuwe, gezamenlijke concessie voor dit gebied. De eerste stap is het opstellen van een programma van eisen. Reizigers en bewoners van deze regio worden hier de komende maanden bij betrokken en kunnen hun mening geven.
 
Een concessie is een exclusief recht om in een bepaald gebied openbaar vervoer te verrichten. De verlening hiervan verloopt via een aanbesteding. Vervoermaatschappijen kunnen inschrijven op zo’n aanbesteding. Degene met het beste aanbod wint de concessie en krijgt daarmee het recht om het busvervoer in een bepaalde regio te verzorgen. Vanaf december 2021 zal het nieuwe busvervoer in Zaanstreek-Waterland gaan rijden.
 
Meedenken
De Vervoerregio vindt het belangrijk dat reizigers en inwoners van de Zaanstreek en Waterland kunnen meedenken over wat zij belangrijk vinden aan het busvervoer. Dat kan bijvoorbeeld gaan over punctualiteit; rijdt de bus op tijd? Maar ook over goede aansluitingen op ander openbaar vervoer of over het comfort in de bus. Of misschien vinden bewoners andere dingen belangrijk.
 
Enquête
De komende maanden worden reizigers en andere belanghebbenden bij het opstellen van het programma van eisen betrokken. Dit gebeurt onder meer via een algemene enquête op deze website. Daarnaast wordt een verdiepende peiling gehouden via een representatief panel. Ook houden sommige gemeenten een enquête voor hun inwoners, zoals Purmerend en Beemster.
 
Meegenomen
Alle ontvangen reacties worden voor zover mogelijk door de Vervoerregio meegenomen in het concept programma van eisen. In de periode 31 mei t/m 12 juli 2019 is ‘de ter inzage legging’ gepland van het concept programma van eisen. De start van de enquête van de Vervoerregio is in de tweede helft van maart gepland.
 

Bron: Vervoerregio Amsterdam, maandag 11 februari 2019

naar Marker Nieuws indexpagina