naar Marker Nieuws indexpagina
Waterland maakt tempo in proces bestuurlijke toekomst
Besluitvorming over bestuurlijke toekomst door gemeenteraad naar verwachting eind 2019
 
Het proces om te komen tot een besluit over de bestuurlijke toekomst van Waterland bestaat uit drie fases. De eerste twee fases van het proces zijn zo goed als afgerond. In fase I heeft onder begeleiding van De Argumentenfabriek een aantal denksessies plaatsgevonden. De fysieke resultaten van die bijeenkomsten, de argumentenkaarten, zijn aan burgemeester Luzette  Kroon en wethouder Ton van Nieuwkerk gepresenteerd. De gesprekken met de omliggende gemeenten, fase II, zijn achter de rug en voor 1 maart 2019 worden de reacties van die gemeentebesturen verwacht. In de derde, afrondende fase worden gesprekken met de inwoners van Waterland gevoerd. Inzet is dat de gemeenteraad eind 2019 een besluit neemt over de bestuurlijke toekomst. Dat blijkt uit het procesvoorstel dat het college aan de gemeenteraad heeft gestuurd.
 
Tempo
Wethouder Ton van Nieuwkerk is tevreden dat het proces voorspoedig verloopt. “Eerder was gepland dat de gemeenteraad uiterlijk in 2020 een besluit over de toekomst zou nemen. Ik zie mogelijkheden om te versnellen waardoor de gemeenteraad al eind 2019 tot besluitvorming over kan gaan. De eerste twee fases van het proces zijn vlot en naar tevredenheid verlopen. Ik vind het voor onze inwoners én medewerkers belangrijk om tempo te maken want ik proef dat er behoefte is aan duidelijkheid. Op dit moment richt ik me op de laatste fase van het proces; de gesprekken met de inwoners. Daarvoor werken we onder andere samen met de dorps- en kernraden zodat we zoveel mogelijk inwoners kunnen bereiken. De argumentenkaarten en de inbreng van de omliggende gemeenten vormen de basis voor die gesprekken. Natuurlijk communiceren we tijdig wanneer en waar die bijeenkomsten gaan plaatsvinden”.  
 
Fase I en II
In fase I, de denksessies, werd een uiteenlopende groep belanghebbenden uitgedaagd de voor- en tegenargumenten voor de drie mogelijke hoofdopties (zelfstandig blijven, ambtelijke fusie of bestuurlijke fusie) scherp te formuleren. De Argumentenfabriek heeft vervolgens alle input in drie argumentenkaarten verwerkt waarmee alle voors en tegens van de verschillende opties inzichtelijk zijn gemaakt.

De tweede fase van het proces, het verzamelen van de input van de omliggende gemeenten, is inmiddels zo goed als afgerond. De gemeentebesturen van:
Edam-Volendam
Purmerend
Beemster
Landsmeer
Amsterdam
Oostzaan
Wormerland
Zaanstad
hebben toegezegd uiterlijk 1 maart 2019 een schriftelijke reactie te geven.
 
 Argumentenkaart optie 1 : maximale zelfstandigheid 
 Argumentenkaart optie 2 : ambtelijke fusie 
 Argumentenkaart optie 3 : bestuurlijke fusie 
 Uitvoering fase III 

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 15 februari 2019

naar Marker Nieuws indexpagina