naar Marker Nieuws indexpagina
Woensdag 20 maart : Verkiezingen Provinciale Staten 2019
Aagje Zeeman als enige Marker op kandidatenlijst (lijst 6, plaats 31)
 
Aan deze verkiezingen doen 15 partijen mee:
 
1. VVD
2. Democraten 66 (D66)
3. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
4. PVV (Partij voor de Vrijheid)
5. SP (Socialistische Partij)
6. CDA
7. GROENLINKS
8. Partij voor de Dieren
9. 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN
10. Ouderenpartij Noord-Holland
11. NIDA
12. Code Oranje
13. Forum voor Democratie
14. DENK
15. ChristenUnie
 
 
De provincie Noord-Holland kent drie kieskringen, waarbij Waterland in kieskring 'Den Helder' valt.
 Overzicht definitieve kandidatenlijst 
 
Stemmen voor Provinciale Staten
Op woensdag 20 maart 2019 mag iedere inwoner van de provincie Noord-Holland die ouder is dan 18 jaar en de Nederlandse nationaliteit heeft, stemmen voor de Provinciale Staten van Noord-Holland.
 
Stempas en legitimatieplicht
Om te kunnen stemmen heeft u een stempas nodig. Die krijgt u uiterlijk 2 weken voor de verkiezingen thuisgestuurd. Op de stempas staat bij welk stembureau u op 20 maart wordt verwacht.
 
Alle bureaus gaan al om 07.30 uur open. Om 21.00 uur sluiten de stembureaus. Tijd genoeg om uw stem te laten horen!
 
Met de stempas kan in een willekeurig stembureau in uw gemeente worden gestemd. Vanzelfsprekend kan dat ook op het stembureau dat op uw stempas staat aangegeven. Om te stemmen heeft u uw stempas en een identiteitsbewijs nodig.
 
Identiteitsbewijzen zijn het Nederlandse paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. U mag zich ook legitimeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen. Of met een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.
 
Volmacht en machtiging
Kunt u op 20 maart 2019 niet zelf stemmen? Machtig dan iemand om voor u te stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. Op de stempas staat het formulier waarmee u een onderhandse volmacht kunt geven aan een andere kiesgerechtigde binnen uw gemeente. Vul de volmacht volledig in. Naast de stempas, moet u de persoon aan wie u uw stempas geeft ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven.
 
Bent u vanwege een lichamelijk gebrek niet in staat zelf te stemmen? U kunt dan geholpen worden bij het uitbrengen van uw stem. Overleg dit bij binnenkomst in het stemlokaal met de voorzitter van het stembureau.
 
Stemmen in een andere gemeente
Wilt u voor de verkiezing van Provinciale Staten in een andere gemeente stemmen dan uw eigen gemeente, vraag dan een kiezerspas aan. Met de kiezerspas kunt u binnen de gehele provincie stemmen.
 
Rode potlood
Er wordt gestemd met een rood potlood. Nadat u uw stempas heeft ingeleverd aan het loket bij het stembureau, ontvangt u een stembiljet. Daarop staan de namen van de verkiesbare kandidaten van de deelnemende politieke partijen. Om te stemmen maakt u de witte stip in het stemhokje vr de naam van de kandidaat van uw keuze rood. Het formulier stopt u daarna in de stembus.
 
Blanco stemmen
U hebt ook de mogelijkheid om een blanco stem uit te brengen. Een blanco stem wordt wel meegenomen bij het bepalen van de opkomst (het aantal mensen dat naar het stembureau is gekomen om te stemmen), maar niet bij de berekening van de uitslag en de kiesdeler/kiesdrempel. Daarvoor worden uitsluitend de geldige stemmen geteld.
 
Het uitbrengen van een blanco stem heeft, net als het niet-stemmen, geen enkele invloed op de zetelverdeling. Het is dus niet zo dat een niet-uitgebrachte stem naar de grootste partij gaat. Om blanco te stemmen met behulp van een stembiljet kruist u geen enkel vakje aan.
 
Stembureaus in Waterland
In gemeente Waterland kunt u op de volgende locaties uw stem uitbrengen:
 
Ned.Herv. Weeshuis, Weezenland 16, Monnickendam
Zorgcentra Evean Swaensborch, Swaensborch 11, Monnickendam
Openbare basisschool De Fuut, Avegaar 85, Monnickendam
Gemeentehuis, Pierebaan 3, Monnickendam
Sporthal t Spil, Monnickendam
Karmac Bibliotheek, t Spil 19, Monnickendam
Het Hart van Katwoude, Hoogedijk 27, Katwoude
Dorpshuis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90, Marken
Karmac Bibliotheek, Leeteinde 16, Broek in Waterland
Wijksteunpunt Broek in Waterland, De Draai 33, Broek in Waterland
Obs De Overhaal, Zuiderwouder Dorpsstraat 41, Zuiderwoude
Dorpshuis Ilpendam, Kerkstraat 1, Ilpendam
Dorpshuis De Nieuwe Boet, Kanaaldijk 33 (Boetplein), Watergang
 Alles over de Statenverkiezing 2019   ARCHIEF 'Verkiezingen op Marken'  

Bron: Provincie Noord-Holland, zaterdag 16 februari 2019

naar Marker Nieuws indexpagina