naar Marker Nieuws indexpagina
Woensdag 20 maart : Waterschapsverkiezingen 2019
Jan Schokker als enige Marker op kandidatenlijst (lijst 6, plaats 29)
Wie mogen er stemmen?
Alle inwoners van het waterschap die op de verkiezingsdag minimaal 18 jaar zijn, mogen stemmen bij de waterschapsverkiezingen. Dat geldt ook voor niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning. Dit is onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland.
 
Hoe gaat het stemmen in zijn werk?
Omdat de waterschapsverkiezingen worden gecombineerd met die van Provinciale Staten, kun je op woensdag 20 maart 2019 in één stembureau voor beide verkiezingen stemmen. Je krijgt daarvoor uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen twee stempassen thuisgestuurd. In het stemhokje kleur je, net als bij de andere verkiezingen, een hokje rood. In elk stembureau staat één stembus voor de waterschapsverkiezingen en één voor de Provinciale Statenverkiezingen.
Je stemt voor het waterschap dat voor jouw waterveiligheid en droge voeten zorgt. Op de stempas staat voor welke waterschap en in welk stembureau je kunt stemmen in de buurt. Je moet je op het stembureau legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
 
Stembureaus
De stembureaus zijn op woensdag 20 maart 2019 geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. Alleen bijzondere stembureaus kunnen eerder open gaan; ze sluiten altijd uiterlijk om 21.00 uur. Zoveel mogelijk stembureaus, in ieder geval 25% van het aantal stembureaus, dienen qua ligging en inrichting geschikt te zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking.
 
Iemand anders voor jou laten stemmen?
Als je zelf niet in de gelegenheid bent om te stemmen, kun je iemand machtigen die voor jou stemt: dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal 2 volmachten aannemen.
 
Verkiezingsuitslag
Na afloop van de stemming tellen de leden van elk stembureau de stemmen die zijn uitgebracht in dat stembureau voor beide verkiezingen. Voor beide verkiezingen maakt het stembureau een proces-verbaal met daarin onder andere het aantal uitgebrachte stemmen en het aantal geldige stempassen. Vervolgens gaan de processen-verbaal van de stembureaus binnen het beheergebied van één waterschap naar het centraal stembureau van dat waterschap. Op basis van de processen-verbaal van de stembureaus berekent het centraal stembureau de verkiezingsuitslag voor de categorie ingezetenen van het algemeen bestuur van dat waterschap.
 
Lijst: 
Partij:
Aantal:
Kandidatenlijst:
Website:
1
Groen, Water & Land
48
 
Link
2
VVD
7
Link
Link
3
Water Natuurlijk
33
Link
Link
4
CDA
50
Link
Link
5
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
27
Link
Link
6
Natuurlijk BBW
49
Link
Link
7
50PLUS
5
Link
Link
8
AWP
19
Link
 Link
9
ChristenUnie
26
Link
 Link
         
   
264
   
 Complete kandidatenlijst Waterschapsverkiezingen 2019 
 ARCHIEF 'Verkiezingen op Marken'  

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / PepProductions, dinsdag 19 februari 2019

naar Marker Nieuws indexpagina