naar Marker Nieuws indexpagina
Oranjevereniging op Marken heeft nieuwe voorzitter & secretaris
 
De Christelijke Oranjevereniging ‘Marken & Oranje’ heeft op dinsdag 30 oktober 2018 tijdens een Algemene Ledenvergadering in dorpshuis ‘Het Trefpunt’, afscheid genomen van een aantal bestuursleden, waaronder ook de voorzitter en de secretaris.
 
Bestuursleden die zijn gebleven, zijn op zoek gegaan naar personen, die zitting wilde gaan nemen in het bestuur van de Marker Oranjevereniging en die zijn gevonden. Op woensdag 20 februari 2019 werden de nieuwe bestuursleden tijdens een bestuursvergadering benoemd.
 
Het bestuur van de Christelijke Oranjevereniging ‘Marken & Oranje’ bestaat vanaf heden uit:
 
 
 Hein André Zondervan, voorzitter
Nelie Springer-Zeeman, secretaris
Kees Schouten, penningmeester
Jaap Visser, vicevoorzitter
Janny Zondervan-Zeeman
Marten van Altena
Neeltje van Altena
Jannetje Uithuisje-Schouten
Joke Zeeman-Groen
Johan van Gerven
 

Bron: Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje', donderdag 21 februari 2019

naar Marker Nieuws indexpagina