naar Marker Nieuws indexpagina
OfficiŽle mededelingen Waterland, kern Marken, week 12
Link naar de Algemene Plaatselijk Verordening (APV) 2010 gemeente Waterland
     
 
Artikel 6:l Strafbepaling
Overtreding van het bij of krachtens de artikelen van deze verordening en de op grond van artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.
 

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 21 maart 2019

naar Marker Nieuws indexpagina