naar Marker Nieuws indexpagina
Afsluiting Uitdammerdijk wordt later, maar is niet te voorkomen!
Twee jaar lang een omleiding via de N247 voor autoverkeer
 
Vanwege de dijkversterking Hoorn - Amsterdam zou de weg tussen Uitdam en Durgerdam (Uitdammerdijk) vanaf april 2019 voor twee jaar worden afgesloten. Zie daarvoor het websitebericht van maandag 2 december 2018. Die twee jaar klopt nog steeds, echter start de afsluiting naar verwachting pas eind 2019. Deze vertraging heeft te maken met een bezwaarprocedure bij de Raad van State.
 
De Alliantie Markermeerdijken, een combinatie van opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en aannemers Boskalis en VolkerWessels, mag daardoor tot de definitieve uitspraak geen onomkeerbare werkzaamheden uitvoeren. Het baggeren van vaargeulen, maken van loswallen en inrichten depots horen daar niet bij. Daarom zijn ze daar ondertussen mee gestart. Deze werkzaamheden hebben geen effect op de doorgaande route Uitdam - Durgerdam.
 
Op vrijdag 22 maart 2019 is de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) door de Alliantie Markermeerdijken formeel ge´nformeerd over de dijkversterkingsplannen Hoorn - Amsterdam (zie presentatie). Dit gesprek ging vooral over de voorgenomen afsluiting van de Uitdammerdijk. Gevraagd is of er opties zijn dat markers er op basis van hun Parkeervergunning Marken toch langs mogen. Vanaf Marken is het immers de kortste route naar de Oostelijke Ringweg van Amsterdam.
 
Helaas moet ook de Eilandraad vaststellen dat het doortrekken van de tijdelijke weg langs het Kinselmeer fysiek onmogelijk is. Dit vanwege het aangrenzende water en daarmee gebrek aan ruimte. Verder is een omleiding door Waterland-Oost geen realistisch alternatief, ů.. behalve voor (brom)fietsers dan. Dit betekent dus twee jaar lang een omleiding via de N247 voor autoverkeer.
 
Naar verwachting is de Alliantie Markermeerdijken op maandag 17 juni 2019 tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad aanwezig, om zaken toe te lichten en vragen te beantwoorden.
 
 Presentatie aan Eilandraad door Alliantie Markermeerdijken   

Bron: Stichting Eilandraad Marken, zondag 31 maart 2019

naar Marker Nieuws indexpagina