naar Marker Nieuws indexpagina
Hulp bij inschrijving Woningnet en Woonmatch
zaterdag 20 april, voor jong én oud, in dorpshuis Het Trefpunt
Vanwege de enorme belangstelling hebben we nog drie ochtenden gepland:
zaterdag 4 mei, van 10.00-13.00 uur
zaterdag 11 mei, van 10.00-13.00 uur
zaterdag 18 mei, van 10.00-13.00 uur
Vooraf graag aanmelden via info@eilandraad.nl
 
Zaterdag 16 maart jongstleden heeft de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) een tweede inloopsessie gehouden om onze hulp aan te bieden voor het op de goede manier inschrijven bij Woningnet en Woonmatch. Er bleek wederom enorme behoefte te zijn aan duidelijkheid. Veel mensen wisten de inloopsessie te vinden mét resultaat. 
 
Met name voor doorstromers is het belangrijk dat u op een goede manier staat ingeschreven als woningzoekende omdat er nu nog een beroep kan worden gedaan op de coulanceregeling woonduur omzetten in inschrijfduur (kan tot 1 juli 2019). Zie hiervoor ook de Eilandraad nieuwsbrief van februari en maart 2019.
 
Vanwege de enorme behoefte hebben wij een nieuwe datum voor nog een inloopsessie gepland voor senioren (doorstromers) én jongeren (starters). 
 
Zaterdag 20 april 2019, van 10.00 tot 13.00 uur
De nieuwe datum is zaterdag 20 april 2019 van 10.00 tot 13.00 uur, melden in de hal van Dorpshuis Het Trefpunt. Belangrijk is dat u uw inloggegevens en papieren meeneemt van zowel Woningnet als Woonmatch.
 
Vanwege de enorme belangstelling op voorgaande dagen, willen wij het dit keer anders aanpakken, namelijk door van te voren aan te melden bij info@eilandraad.nl of telefonisch bij Neel Huurman, 0299-601273. We plannen u dan in voor die dag zodat u weet op welke tijd u verwacht wordt in Het Trefpunt. Op deze manier hoeft niemand lang te wachten en bent u er zeker van dat u niet onverrichter zaken naar huis gaat. 
 
Ter voorbereiding en informatie vindt u een stappenplan voor jongeren (starters) als senioren (doorstromers) op de woningmarkt onder dit artikel. Met deze stappenplannen zou het voor iedereen mogelijk moeten zijn zich in te schrijven of te toetsen of uw inschrijving voldoet aan alle gestelde eisen. Heeft u ondanks de stappenplannen toch nog vragen of hulp nodig dan kunt u terecht op zaterdag 20 april 2019.
 
 www.woonmatchwaterland.nl 
 www.woningnetregioamsterdam.nl 
 Inschrijven 
 Inschrijven 
Kosten: gratis Kosten: éénmalig € 50,= / € 8,= per jaar
 Stappenplan 'senioren'   Stappenplan 'jongeren / starters' 

Bron: Stichting Eilandraad Marken, dinsdag 2 april 2019

naar Marker Nieuws indexpagina