naar Marker Nieuws indexpagina
Blijven we als gemeente Waterland zelfstandig of gaan we fuseren?
Woensdag 15 mei in dorpshuis 'Het Trefpunt' op Marken, aanvang 19.30 uur
 
De gemeenteraad van Waterland wil eind 2019 een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst van Waterland. Blijven we als gemeente zelfstandig of gaan we fuseren? Dat is de keus die gemaakt moet worden. We willen natuurlijk weten wat onze inwoners belangrijk vinden.
Daarom organiseren we samen met de dorps- en kernraden een aantal discussiebijeenkomsten. Inloop is vanaf 19.30 uur en om 19.45 uur starten we met het programma.
 
Dat ziet er als volgt uit:
Opening door vertegenwoordiger dorps- en kernraad
Korte introductie door wethouder Ton van Nieuwkerk
Toelichting over invulling van de avond door gespreksleider
Plenair gedeelte
Tafelgesprekken - deelnemers gaan met elkaar aan de slag
Plenaire terugkoppeling en afronding
 
Om circa 22.00 uur sluiten we af met een drankje en hapje. Neem alstublieft een mobiele telefoon (smartphone), ipad of laptop mee zodat u mee kunt stemmen tijdens het plenaire gedeelte!

Data en locaties
We organiseren in totaal zeven discussiebijeenkomsten en alle avonden hebben dezelfde opzet. U bent op de volgende data welkom:
 
Datum:
Tijd:
Kern/groep:
Locatie:
Maandag 13 mei
19.30 uur
Zuiderwoude/Uitdam
Dorpshuis Zuiderwoude
Woensdag 15 mei
19.30 uur
Marken
Dorpshuis Het Trefpunt
Maandag 20 mei
19.30 uur
Katwoude, Monnickendam, Overleek en Purmer
Gemeentehuis
Dinsdag 11 juni
19.30 uur
Katwoude, Monnickendam, Overleek en Purmer
Gemeentehuis
Maandag 17 juni
19.30 uur
Broek in Waterland
Broeker Kerk
Maandag 24 juni
19.30 uur
Ondernemend Waterland
Bernard Nieuwentijt College
Woensdag 26 juni
19.30 uur
Ilpendam/Watergang
Dorpshuis Ilpendam
 
Informatie
Om u op weg te helpen bij het voeren van de gesprekken hebben we een achtergrondnotitie opgesteld. Ook de Argumentenkaarten zoals die zijn opgesteld door De Argumentenfabriek kunt u goed gebruiken als voorbereiding op de gesprekken.

Alle informatie over het proces Bestuurlijke toekomst Waterland is te vinden op
www.waterland.nl/toekomst. Heeft u nu al een vraag of wilt u iets aan ons laten weten? Stuurt u dan een email naar bestuurlijketoekomst@waterland.nl.
 

Bron: Stichting Eilandraad Marken, zaterdag 20 april 2019

naar Marker Nieuws indexpagina