naar Marker Nieuws indexpagina
Leefbaarheid Marken gaat verloren!
Noodkreet Eilandraad Marken
 
Misschien niet zo zichtbaar voor alle inwoners, maar de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) constateert het volgende:
 
1. Terugloop aan basisschoolleerlingen, zonder dat er zicht is op verbetering:
2. Terugloop in ledenaantallen en vrijwilligers bij verenigingen;
3. Jongeren komen niet in aanmerking voor sociale huurwoningen omdat statushouders en urgentiegevallen voor gaan en jongeren te weinig inschrijfduur hebben;
4. Jongeren vertrekken omdat er geen koopwoningen voor starters zijn;
5. Ouderen met een zorgvraag moeten veelal van Marken af omdat hun woning niet ouderenbestendig is te maken en er geen alternatieven op Marken zijn;
6. Ook ouderen zonder zorgvraag vertrekken, of denken daar over na omdat er geen goede alternatieven voor hun huidige koopwoningen beschikbaar zijn;
7. Sociaal zwakkere paradijsvogels en nieuwe rijken krijgen we er voor terug;
8. Sociaal zwakkeren leven daarbij vaak noodgedwongen een teruggetrokken bestaan;
9. De nieuwe rijken zien hun woning meestal als recreatiewoning en willen vooral rust;
10. Een actieve en noodzakelijke bijdrage aan de gemeenschap zit er dan niet in!
 
De gemeente Waterland is nu aan zet!
De Eilandraad heeft recent alle politieke fracties bezocht en wederom diverse wethouders gesproken. Er volgt begin mei 2019 nog een formele brief. Deze zal tijdens de eerstvolgende raadsvergadering worden toegelicht. De nood is immers hoog! Opgeven en kansen voorbij laten gaan zijn daarbij geen opties. In 2019 zijn er namelijk concrete kansen om het tij te keren. Die moeten worden benut om onomkeerbare situaties voor te zijn. De gemeente moet echt haar nek uitsteken voor Marken en daarbij zo veel mogelijk aansluiten op de behoefte die de Eilandraad in beeld heeft gebracht.
 
1. Woonzorg overtuigen dat ze hun perceel aan de Hoogkamplaan moeten benutten voor een zorgaccommodatie, ouderenwoningen en jongerenwoningen;
2. Nieuwe tijdelijke verplaatsbare jongerenwoningen ergens op Marken mogelijk maken;
3. Investeerders overtuigen om te investeren in bovengenoemde projecten;
4. Verstandig omgaan met het aandeel sociale woningbouw bij het plan Sportvelden;
5. Bouw dus voor de vraag op Marken en niet vanuit dogmatische principes;
6. Overtuig de provincie dat hun stringente regels leefbaarheid juist in de weg staan;
7. Neem maatregelen tegen de toenemende overlast van toerisme;
8. Help verenigingen door de gemeentelijke regels juist niet steeds strenger te maken;
9. Neem zelf verantwoordelijk en leun niet te zwaar op de Eilandraad;
10. Stop met politiek gekrakeel en ga gewoon aan de slag!
 
De Eilandraad blijft daarbij meedenken en helpen 
 
Zorgplan Marken
Visie is gereed en nu doorpakken naar uitvoering!
Eind 2016 kwam de Eilandraad met het plan om een voorziening voor dementerenden te realiseren nabij Wittewerf. Onder meer vanwege bezwaren van aanwonenden is het onderzoek verbreed. De Eilandraad heeft hiervoor een apart projectteam ‘Zorgplan Marken’ in het leven geroepen. In maart 2019 heeft dat team haar visie gepresenteerd. Dus wat heeft Marken nodig, ….. en lijkt ook kansrijk om uit te voeren. Dit betreft een zorg-accommodatie gerund door thuiszorgorganisatie(s) en vrijwilligers, een 24-uurs zorgpost voor deze thuiszorgorganisaties, een hospice- en respijtzorgfunctie en ouderenwoningen met digitale hulmiddelen zodat zorg op afstand mede mogelijk wordt. De beoogde locatie betreft de Hoogkamplaan waar nu de tijdelijke jongerenwoningen staan. Begin april bleek echter dat eigenaar Woonzorg het aan de hoogste bieder moet (en wil) verkopen. Onderhandse verkoop lijkt dus niet aan de orde. Als Eilandraad hebben wij daarom gemeente Waterland gevraagd alles in het werk te stellen om samen met Woonzorg een oplossing te vinden.
 
Nieuwe tijdelijke jongerenwoningen
Waar moeten onze jongeren straks heen?
Uiterlijk eind 2020 eindigt de tijdelijke verhuur voor de jongeren die in de dertien voormalige aanleunwoningen aan de Hoogkamplaan wonen. Woonzorg mag deze woningen dan niet meer onder de Leegstandwet verhuren. De wettelijk maximale periode van 7 jaar is dan voorbij. Daarom is in 2018 door de Eilandraad een aparte projectgroep in het leven geroepen om alternatieven te onderzoeken. In die groep zitten jongeren, leden van de werkgroep Wonen en bestuursleden. Het realiseren van nieuwe tijdelijke jongerenwoningen lijkt niet onmogelijk. Qua plekken zijn er diverse opties. Gemeente Waterland moet dit qua vergunningen, binnen de regelgeving van tijdelijkheid (maximaal 10 jaar), wel mogelijk willen en kunnen maken. Ook moet er een investeerder worden gevonden voor deze verplaatsbare woningen die tevens als huurbaas optreedt. Als dit allemaal lukt, worden jongeren voor Marken behouden en wordt mede geborgd dat Marken leefbaar blijft.
 
Hulp bij inschrijving Woningnet en Woonmatch
Eilandraad organiseert vanwege grote belangstelling weer extra sessies
Om jongeren (starters) en ouderen (doorstromers) in aanmerking te laten komen voor huurwoningen van Woonzorg of Wooncompagnie, is het belangrijk om op een goede manier als woningzoekende ingeschreven te staan bij Woningnet en/of Woonmatch.
 
Vanwege grote belangstelling bij de afgelopen drie inloopsessies, organiseert de Eilandraad er nog twee en wel op zaterdag 4 en 11 mei 2019 van 10.00 tot 13.00 uur in de hal van dorpshuis 'Het Trefpunt'. Graag van te voren aanmelden. Dit kan via info@eilandraad.nl of telefonisch bij Neel Huurman, 0299-601273. We plannen u dan in, zodat u weet op welke tijd u verwacht wordt in Het Trefpunt. Als reservedatum hebben we ook nog zaterdag 18 mei 2019.

Met name voor doorstromers is het belangrijk dat zij op een goede manier staan ingeschreven als woningzoekende. Dit omdat er nu nog een beroep kan worden gedaan op de coulanceregeling woonduur omzetten in inschrijfduur (dit kan tot 1 juli 2019).
Zie hiervoor ook onze nieuwsbrief van februari 2019. Ter voorbereiding en informatie vindt u daar ook een stappenplan voor jongeren (starters) en senioren (doorstromers). Met deze stappenplannen zou het voor iedereen mogelijk moeten zijn zich in te schrijven of te toetsen of uw inschrijving voldoet aan alle gestelde eisen.
 
Bovenstaande kunt u ook terugvinden als bijlage bij 'Ons Streekblad' van donderdag 25 april 2019

Bron: Stichting Eilandraad Marken, zondag 21 april 2019

naar Marker Nieuws indexpagina