naar Marker Nieuws indexpagina
Maandag 13 mei informatieavond Dijkversterking Marken
Aanvang 19.00 uur in dorpshuis Het Trefpunt
 
Tijdens de informatieavond op maandag 13 mei 2019 (vanaf 19.00 uur) in dorpshuis 'Het Trefpunt' op Marken lichten medewerkers van Rijkswaterstaat de plannen toe en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Ook krijgen bezoekers meer informatie over de procedure en kunnen zij ter plekke hun zienswijze indienen bij de provincie Noord-Holland.
 
Elke vrijdag is een medewerker van Rijkswaterstaat in dorpshuis Het Trefpunt
Mocht u op dat moment niet kunnen komen: Rijkswaterstaat is gedurende de periode van de terinzagelegging (25 april t/m 5 juni) iedere vrijdag (met uitzondering van 26 april en 31 mei 2019) tussen 10.00 en 11.00 uur aanwezig in dorpshuis 'Het Trefpunt' om al uw vragen te beantwoorden.
 
vrijdag 3 mei 2019, van 10.00 tot 11.00 uur
vrijdag 10 mei 2019, van 10.00 tot 11.00 uur
vrijdag 17 mei 2019, van 10.00 tot 11.00 uur
vrijdag 24 mei 2019, van 10.00 tot 11.00 uur
 
** DOWNLOADS **
Ontwerp-Projectplan Waterwet dijkversterking Marken (25 april 2019, pdf, 1MB)
 
Onderliggende onderzoeken en documenten
 
Milieueffectrapportage (MER) (25 april 2019, pdf, 3MB)
 
Onderliggende onderzoeken en documenten
 
Ontwerpvergunning Wet natuurbescherming (25 april 2019, pdf, 106kB)
 
Onderliggende onderzoeken en documenten
 
Meer informatie over het project is te vinden op:
 https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/dijkversterking-marken/index.aspx 
 

Bron: Rijkswaterstaat, donderdag 25 april 2019

naar Marker Nieuws indexpagina