naar Marker Nieuws indexpagina
CWW verdeelt € 19.950 onder 30 maatschappelijke initiatieven
Coöperatie Windenergie Waterland (CWW)
 
De Coöperatie Windenergie Waterland (CWW) stelt elk jaar een bedrag van ongeveer € 20.000,= beschikbaar voor allerlei initiatieven en activiteiten in de gemeenten Waterland en Edam-Volendam. In het ‘Mirror Paviljoen' in Monnickendam werden de sponsorbijdragen afgelopen donderdag 2 mei uitgereikt.
 
De molens bij 'de Nes' maken winst, en de coöperatie verdeelt dat onder de 'Stichting Duurzaam Waterland', die dat geld gebruikt om "het gebruik en bewustzijn van duurzame energie in de gemeenten Waterland en Edam-Volendam te bevorderen". Verder stelt de CWW elk jaar een sponsorbedrag beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven. In het 'Mirror Paviljoen' was dat laatste aan de beurt. Maar liefst meer dan 47 aanvragen waren bij het sponsorcomité binnengekomen en daarvan zijn er 30 toegekend.
 
Er vallen aanvragen af, omdat het bestuur van CWW vindt dat ze niet helemaal in het profiel passen. Bijvoorbeeld als er sprake blijkt te zijn van een organisatie die ook enig winstoogmerk heeft of de omschrijving is te vaag en te algemeen. Er waren vier aanvragen, die iets wilden doen met LED verlichting en die aanvragen zijn doorgezet naar de Stichting Duurzaam Waterland (SDW). Via deze Stichting gaan deze organisaties, waarschijnlijk, alsnog iets krijgen.
 
Voorzitter Wouter Tillemans opende de avond met een kort verhaal over CWW en de toekomst. Daarna was het woord aan het comité. Dat bestond uit Hans Mars en Petra Meijssen en zij hebben de dankbare taak het geld zo goed mogelijk te verdelen. Maar het is meer dan leuk geld geven. De projecten en initiatieven moeten bijdragen aan het maatschappelijk welzijn en een positieve impuls geven aan het sociaal cultureel leven in genoemde gemeenten. De organisaties moeten voor iedereen toegankelijk zijn en geen winstoogmerk hebben.
 
Op Marken vielen de volgende vijf organisaties 'in de prijzen':
 
Christelijke muziekvereniging 'Juliana'
Marker IJsbruiloft
IJsclub Marken
Stichting Speeltuin Marken
Toneelvereniging 't Voetlicht
 
 Complete lijst met gehonoreerde sponsorbijdrage 2019 in pdf 
 www.CWWaterland.nl 

Bron: PepProductions, zaterdag 4 mei 2019

naar Marker Nieuws indexpagina