naar Marker Nieuws indexpagina
Vernieuwing Ún continu´teit in nieuw dagelijks bestuur HHNK
'Samen werken aan de toekomst'
Op de foto v.l.n.r. : Luc Kohsiek, Rob Veenman, Klazien, Hartog, Marjan Leijen, Ruud Maarschall en Siem Jan Schenk
 
Woensdag 8 mei 2019 benoemde het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het nieuwe dagelijks bestuur.
 
 Rob Veenman en Klazien Hartog (Groen, Water & Land), Marjan Leijen (PvdA), Ruud Maarschall (Water Natuurlijk) en Siem Jan Schenk (Geborgde zetels) zijn de hoogheemraden voor de komende vier jaar. Met twee nieuwe hoogheemraden (Hartog en Leijen) naast drie terugkerende, krijgen vernieuwing Ún continu´teit bij het hoogheemraadschap vorm. 

Na de waterschapsverkiezingen van woensdag 20 maart 2019 nam de lijsttrekker van de grootste partij, Rob Veenman (Groen, Water & Land), het initiatief om een nieuw dagelijks bestuur te formeren. Gisteren stemde het algemeen bestuur in met zijn voorstel voor de nieuwe hoogheemraden. Samen met de dijkgraaf vormen de hoogheemraden voor de komende vier jaar het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap. Ook ondersteunden gisteravond de partijen unaniem het collegeprogramma 'Samen werken aan de toekomst'.

Portefeuilleverdeling
* Luc Kohsiek : Dijkgraaf;
* Rob Veenman (Groen, Water & Land) : Waterveiligheid en wegen;
* Klazien Hartog (Groen, Water & Land) : Integraal waterbeheer (stedelijk gebied) en cultureel erfgoed;
* Marjan Leijen (PvdA) : Waterketen;
* Ruud Maarschall (Water Natuurlijk) : Middelen, duurzaamheid, innovatie en participatie;
* Siem Jan Schenk (Ongebouwd) : Integraal waterbeheer (landelijk gebied).

Collegeprogramma
Rob Veenman is blij dat het collegeprogramma getiteld 'Samen werken aan de toekomst' in samenspraak met alle fracties tot stand is gekomen. Het collegeprogramma beschrijft op hoofdlijnen waar het dagelijks bestuur zich de komende bestuursperiode voor gaat inzetten. "Ons collegeprogramma is ambitieus en samenwerking staat centraal," aldus Rob Veenman. "Het collegeprogramma zet het hoogheemraadschap nadrukkelijk middenin het hier en nu, met de blik op de toekomst en met respect voor het verleden. Het hoogheemraadschap kijkt hierbij naar een drietal aspecten: het klimaat, technologie en maatschappelijke ontwikkelingen. Het klimaat verandert, waardoor het werk van het hoogheemraadschap nog belangrijker wordt. Om de uitdagingen het hoofd te bieden, kunnen technologische ontwikkelingen kunnen ons daarbij helpen. Vanwege belangrijker wordende rol van het hoogheemraadschap zullen we ook steeds meer gevraagd worden breed maatschappelijk te functioneren, samenwerkend aan de toekomst van Hollands Noorderkwartier."
 
 Collegeprogramma 2019-2023 : Samen werken aan de toekomst  
Alles over Dagelijks Bestuur HHNK

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, maandag 13 mei 2019

naar Marker Nieuws indexpagina