naar Marker Nieuws indexpagina
Goed bezochte informatieavond 'Dijkversterking Marken'
maandag 13 mei 2019 in dorpshuis 'Het Trefpunt'
De avond werd geopend door burgemeester Kroon
 
Maandag 13 mei 2019 werd er in dorpshuis 'Het Trefpunt' op Marken een informatieavond georganiseerd inzake het 'Project Dijkversterking Marken'. Rijkswaterstaat organiseerde deze informatieavond.
 
De Zuidkade en Westkade van de dijk rond Marken worden versterkt, omdat ze niet meer voldoen aan de veiligheidsnormen tegen overstromingen. De ontwerpplannen voor die dijkversterking liggen van donderdag 25 april tot en met woensdag 5 juni 2019 ter inzage. Iedereen kan in die periode zijn reactie geven. Zie onder voor downloads.
 
Het ontwerp-projectplan beschrijft op welke punten de dijk rond Marken niet voldoet aan de wettelijke normen en op welke wijze Rijkswaterstaat de Zuid- en Westkade versterkt. Ook wordt beschreven hoe eventuele nadelige gevolgen worden voorkomen en hersteld. De dijk wordt buitenwaarts versterkt, waardoor het eiland voor het eerst sinds eeuwen weer groeit. Als de werkzaamheden klaar zijn, is de dijk zowel aan de Zuid- als aan de Westkade weer voor 50 jaar robuust en veilig.
  
De avond begon met een plenaire presentatie en vervolgens een informatiemarkt 
Op de informatiemarkt kon een ieder vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van Rijkswaterstaat. Ook is er op vrijdag 17 en 24 mei van 10.00 tot 11.00 uur een medewerker van Rijkswaterstaat aanwezig in dorpshuis Het Trefpunt om vragen te beantwoorden.
 
Met dank aan Rijkswaterstaat voor de video
Zienswijze digitaal of schriftelijk indienen
Binnen de inzagetermijn (25 april t/m 5 juni) kan eenieder een zienswijze digitaal over de documenten naar voren brengen.
 
** DOWNLOADS **
Ontwerp-Projectplan Waterwet dijkversterking Marken (25 april 2019, pdf, 1MB)
(Beschrijft waar de nieuwe dijk aan moet voldoen)
 
Onderliggende onderzoeken en documenten
 
Milieueffectrapportage (MER) (25 april 2019, pdf, 3MB)
(Beschrijft de effecten dijkversterking op o.a. natuur archeologie, ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie bodem en zetting)
 
Onderliggende onderzoeken en documenten
 
Ontwerpvergunning Wet natuurbescherming (25 april 2019, pdf, 106kB)
(Geeft voorschriften voor werken in Natura2000-gebied)
 
Onderliggende onderzoeken en documenten

Bron: PepProductions, dinsdag 14 mei 2019

naar Marker Nieuws indexpagina