naar Marker Nieuws indexpagina
Promotiefilm Dijkversterking Marken en illustraties
 
Rijkswaterstaat heeft een promotiefilm gemaakt over de dijkversterking Marken. Hierin komen onder meer Jacob Zeeman en Sijmon Zondervan aan het woord. Jacob als voorzitter van de werkgroep dijkversterking van de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) en Sijmon als lid van die werkgroep en als lid van de KNRM. Het ontwerp is gepresenteerd tijdens de voorlichtingsbijeenkomst van Rijkswaterstaat in dorpshuis 'Het Trefpunt' op maandag 13 mei jongstleden.
 
Helaas mogen wij de die avond getoonde diapresentatie niet op onze website publiceren. Dit komt omdat het een zogenaamd referentieontwerp betreft. Wat op maandag 13 mei is gepresenteerd hoeft daarmee nog niet het definitieve ontwerp te zijn. In het Ontwerp-Projectplan zijn uiteraard wel kaders aangegeven waarbinnen de aannemer het ontwerp verder kan uitwerken.
 
Deze ontwerpkaders voor de aannemer liggen na vaststelling van het Projectplan dus definitief vast. Denk daarbij aan zaken zoals het handhaven van de huidige bermsloot, taluds van 1 op 3, een kruinpad van 2 meter breed en een buitenwaartse verplaatsing van maximaal 50 meter. Maar ook het gegeven dat de dijk na oplevering de opvolgende 50 jaar nog maar maximaal 30 cm mag zakken. Verder moet er uiteraard rekening worden gehouden met strenge regels rond natuurbescherming. Omdat zowel de West- als Zuidkade buitendijks worden versterkt, wordt Marken sowieso groter. Dat extra oppervlak zien we dan vooral terug in een veel bredere berm tussen de huidige sloot en de nieuw aan te leggen dijk. De bestaande dijk wordt met de aanleg van de nieuwe dijk afgegraven en zo veel mogelijk hergebruikt.
 
 
In het Ontwerp-Projectplan, dat tot en met 5 juni 2019 onder meer in 'Het Trefpunt' ter inzage ligt en open staat voor zienswijzen, staan wel een aantal indicatieve plaatjes en wel als onderstaand. De Westkade betreft het gedeelte tussen de Bukdijk en het Kruis. De Zuidkade het deel tussen het Kruis en de Vuurtoren. De Noordkade (tussen de Vuurtoren en de Bukdijk) heeft geen versterkingsopgave, maar krijgt onder meer wel aanvullende recreatieve voorzieningen ter hoogte van de Minnebuurt.
 

Bron: Stichting Eilandraad Marken, woensdag 15 mei 2019

naar Marker Nieuws indexpagina