naar Marker Nieuws indexpagina
Voorstel voor ondergrondse afvalcontainers op Marken
Drie voorgestelde locaties voor inzamelen restafval en PMD
Voorgestelde locaties (zie ook onderstaande kaartje):

*
Dorpshuis Het Trefpunt, aanpassing huidige locatie. De huidige ondergrondse betonputten worden door grotere put-
ten vervangen, behalve restafval kan dan ook PMD aangeboden worden.

* Walandweg hoek Zereiderpad (Kerkbuurt), een nieuwe locatie, goed bereikbaar.

* Kruisbaakweg voor parkeerterrein of bij Boxenring, een nieuwe locatie, goed bereikbaar.
Reacties kunnen naar gemeente@waterland.nl
 Bovenstaande brief in pdf 

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 13 juni 2019

naar Marker Nieuws indexpagina