naar Marker Nieuws indexpagina
Geslaagde Marker IJsbruiloft met veel zon en 22 graden
Eén van de bruidsparen Daphne Andrea Vogel en Justin Zeeman
 
Een traditionele Marker IJsbruiloft, daar denk je niet aan in de maand september, maar toch heeft dit spektakel afgelopen zondag plaatsgevonden op het ijsbaanterrein aan het Zereiderpad op Marken. Begin november 2018 zijn de initiatiefnemers Neeltje van Altena en Jannetje Schouten al begonnen met de voorbereidingen. Er kwam geen strenge winter, dus geen IJsbruiloft op het ijs, maar wel ‘gewoon’ op het grasveld van het ijsbaanterrein.
 
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat er een Marker ijsbruiloft werd opgevoerd in het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem. Om dat te vieren werd zondag een IJsbruiloft op Marken georganiseerd. Deze ‘bruiloft’ was een groot succes, waar de weergoden ook zeker hun steentje aan hebben bijgedragen.
 
Wat is een IJsbruiloft?
Een ijsbruiloft is een (nagespeelde)  bruiloft op het ijs (nu dus gras) met verschillende bruidsparen, die zogenaamd in de echt worden verbonden door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het is geen echte huwelijksvoltrekking, maar het is wel een feestelijk samenzijn. Na het officiële gedeelte krijgen alle bruiloftsgasten tulband en een schep uit de kom begeleid door muziek en dans.
 
De vier bruidsparen en de ruim tweehonderd bruiloftsgasten werden onder begeleiding van de Christelijke muziekvereniging ‘Juliana’ van het dorpshuis ‘Het Trefpunt’ naar het ijsbaanterrein muzikaal begeleid. Langs de gehele route stonden ook veel toeristen het geheel gade te slaan en hebben dit voor het thuisfront vastgelegd. De route vanaf dorpshuis ging via de volgende straten: Kerkbuurt, Buurterstraat, Westerstraat, Akkerstraat, Noorderwerfstraat, Havenbuurt, tussen Buurt 2 & 3, Kets, Kesterpad, Beatrixbrug, Walandweg, Zereiderpad en eindigend bij IJsclub Marken.
 
Op de ‘bruiloft’ werd een ieder welkom geheten door ceremoniemeester Cor Visser. Vervolgens gaf Neeltje van Altena uitleg over de kleding van de vier bruidsparen, welke om beurt uit de kantine van IJsclub Marken kwamen lopen. Aansluitend werd de ambtenaar van de burgerlijke stand voorgesteld, burgemeester Luzette Kroon. Na een korte toespraak van mevrouw Kroon, werden de bruidsparen ‘in de echt verbonden’. Na de ondertekening van de ‘huwelijksakten’, werd het Marker Volkslied gezongen, met (uiteraard) muzikale ondersteuning van ‘Juliana’.  Daaropvolgend was het tijd voor de schep uit de kom en kinderen kregen limonade. Ook werd er tulband uitgedeeld door de bediendes.
 
Na het ‘officiële’ gedeelte kwam er, naar goed Marker gebruik, een voordracht van Kees Visser en Jongejaap Commandeur in het ‘Merekers’ en soms met een ‘scherp’ toontje. Terwijl Juliana speelde gingen de bediendes met drankjes rond en deelde de schone koks een bonnetje uit voor  een extra drankje. Daarna werden diverse liedjes uit de inmiddels uitgedeelde liedjesboekje gezongen, begeleid door Juliana. De afsluiting was de zevensprong.  Na de dankwoorden van de ceremoniemeester kon een ieder huiswaarts vertrekken. Kon, want de meeste bleven nog gezellig nazitten, waar de weergoden zeker debet aan waren.     
 
Een middag die voor de folklore van de Marker klederdracht navolging verdiend en waar iedereen met een heel goed gevoel aan kan terug denken.
 
 Link naar alle foto's van de Marker IJsbruiloft  2019 

Bron: PepProductions, zondag 15 september 2019

Archief Marker IJsbruiloft
naar Marker Nieuws indexpagina