naar Marker Nieuws indexpagina
D66 Waterland kiest voor bestuurlijke fusie
met groene buurgemeenten Landsmeer, Oostzaan en Wormerland
 
Dinsdag 29 oktober kwamen Waterlandse D66’ers bij elkaar om te spreken over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. De leden spraken zich met zeer grote meerderheid uit voor bestuurlijke fusie met de gemeenten Landsmeer, Oostzaan en Wormerland.
 
Met een bestuurlijke fusie tussen deze drie gemeenten blijft het waardevolle groene karakter van de gemeente Waterland gewaarborgd. Als groene long van Amsterdam staan we samen sterker in gemeenschappelijke regelingen en regionale overlegorganen. Ook wordt er middels bestuurlijke fusie een stevig en toekomstbestendig ambtenarenapparaat opgezet. Op die manier zorgen we voor de beste dienstverlening naar onze inwoners.

De leden zijn van mening dat de culturele verschillen met Edam-Volendam te groot zijn om tot een succesvolle bestuurlijke fusie met deze gemeente te komen.
 
De gemeenteraadsfractie van D66 Waterland neemt de adviezen van de ledenvergadering over. Fractievoorzitter Gerard Meij: ‘’Bij D66 hebben de leden vanzelfsprekend het laatste woord. Ik kijk terug op een constructieve ledenvergadering en de fractie sluit zich geheel aan bij het naar voren gebrachte ledenstandpunt rondom de bestuurlijke toekomst.’’
 

Bron: D66 Waterland, woensdag 30 oktober 2019

 
naar Marker Nieuws indexpagina