naar Marker Nieuws indexpagina
Mededeling van de wijkagent over inrijverbod Zuiderwoude
 
Donderdagmorgen 31 oktober heeft de Politie Zaanstreek-Waterland een controle gehouden op het inrijverbod c.q. gesloten verklaring van de Burgemeester Peereboomweg van Zuiderwoude naar Broek in Waterland (van maandag t/m vrijdag tussen 06.00 en 09.30 uur).
 
Uit de controle bleek dat er regelmatig overtreders zijn die van Marken komen, omdat dit de “snelste en kortste weg is naar hun werk”. De Politie gaat vaker controleren en het negeren van dit inrijverbod / gesloten-verklaring kost de bestuurder een aankondiging/bekeuring van € 95 euro exclusief administratiekosten.
 
Veel mensen snappen het verbod niet of zijn onbekend, maar het verbod is voornamelijk ingesteld, om het sluipverkeer in de dorpskernen te voorkomen tijdens de spitsuren. De borden zijn duidelijk aangegeven. De eerste staat al op “t Gouw en daarna volgt de 2e bij de brug in Zuiderwoude.
 
Mochten er inwoners van Marken zijn die vinden dat zij recht hebben op een ontheffing, dan kunnen zij die aanvragen bij de gemeente Waterland.
 

Bron: Wijkagenten Waterland, vrijdag 1 november 2019

naar Marker Nieuws indexpagina