naar Marker Nieuws indexpagina
Omgaan met droogte bij dijk Marken
 
In de zomer van 2019 was het weer warm en droog. En in de zomermaanden van 2018 viel er ook al bijzonder weinig regen. Planten, dieren en mensen hadden daar last van. Wat voor invloed heeft de warmte en droogte op de dijk in Marken gehad?
 
Chris de Jong is technisch manager bij Rijkswaterstaat en betrokken bij het onderhoud van de omringdijk in Marken. Onderdeel van zijn werk is het regelmatig inspecteren van de dijk. ‘We voelen de gevolgen van de droogte van 2018 nog steeds, hoewel de zomer van 2019 wel warm, maar minder droog was dan in 2018. In de dijk zagen we dat er ook in 2019 verschillende scheuren zijn ontstaan op de zuidelijke en westelijke dijk. Dat waren er zo’n 20. Deze hebben we in augustus 2019 gedicht en met een grondmengsel van zand, turf en teelaarde weten te repareren.’
 
De scheuren waren niet zo breed of diep dat er sprake was van een alarmerende situatie. ‘Bij de inspectie hebben we geen grote scheuren aangetroffen. En bij groot moet je denken aan scheuren van minimaal 80 cm diep. Zoiets kan de dijk op termijn beschadigen, maar daar is hier geen sprake van geweest.’
 
Bijna wekelijks inspecties omringdijk Marken
De dijk is tijdens de droogte bijna wekelijks geïnspecteerd. De Jong: ‘We zijn allemaal getraind in dijkinspectie en gebruiken daar ook een specifieke methodiek voor. Waar we op letten? Allereerst op oneffenheden, zoals zetstenen die uit de bekleiding zijn. Er zit ook nog steeds beweging in de dijk, omdat hij op veen is gebouwd. Dat houden we allemaal scherp in de gaten. Zetstenen leggen we weer terug en scheuren repareren we weer.’ Uiteindelijk helpt maar één ding echt: meer regen. We zijn goed op weg! ‘En een wat nattere zomer in 2020 zou voor de dijk ook welkom zijn, natuurlijk.’
 
Draaiboek voor toekomstige droogte
'Het dichten van de scheuren doen we uit voorzorg. Wel is met de aannemer afgesproken om de inspecties in periode van droogte te verscherpen en intensiveren. De periode van droogte ligt inmiddels achter ons en er is weer sprake van een ‘normale’ situatie . Ook hebben we van de droogteperiode van 2018 en 2019 geleerd. Omdat dit klimatologische veranderingen lijken die steeds frequenter zullen voorkomen, hebben we de leerervaringen vertaald naar protocollen. Dat zijn een soort draaiboeken, waarmee alle partijen precies weten wat ze te doen staat als we weer in een droge periode terechtkomen. We zijn dus naar de toekomst toe nog beter voorbereid op dit soort lange periodes van droogte.’
 
 
Meer informatie over het project is te vinden op:
 https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/dijkversterking-marken/nieuws.aspx 
 
Jaargang 2019, Nieuwsbrief nummer 2, vrijdag 1 november 2019

Bron: Rijkswaterstaat, vrijdag 1 november 2019

naar Marker Nieuws indexpagina