naar Marker Nieuws indexpagina
Jaarverslag Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje' 2019
Neeltje Boneveld en Marten van Altena hebben het bestuur verlaten. Op de foto te midden van voorzitter en secretaris van de COV
 
Naar aanleiding van de Algemene Jaarvergadering van woensdag 13 november 2019, hierbij het verslag van het afgelopen jaar van de Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje' (COV).
 
Tijdens deze Ledenvergadering in dorpshuis Het Trefpunt waren totaal 13 personen aanwezig (tien bestuursleden en drie leden). Bij agendapunt 8, bestuursverkiezingen, hebben twee bestuursleden afscheid genomen van het bestuur.
 
Het huidige bestuur bestaat uit:
Hein Andrť Zondervan, voorzitter
Jaap Visser, vicevoorzitter
Nelie Springer-Zeeman, 1e secretaris
Janny Zondervan-Zeeman, 2e secretaris
Kees Schouten, penningmeester
Joke Zeeman-Groen
Jannetje Uithuisje-Schouten
Johan van Gerven
Robert van Riel
 
** Verslag van de secretaris, november 2019 **
 
Het afgelopen jaar stond voor de Oranje Vereniging in het teken van veranderingen/ en vernieuwingen. Helaas moest onze voorzitter Anton wegens gezondheid redenen zijn functie beŽindigen. Lilian had al eerder aangegeven te willen stoppen met haar functie als secretaresse bij de Vereniging.
 
Op de eerste vergadering stond er dan ook op de agenda het vinden van een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris! Gelukkig hebben we dit binnen de groep resterende bestuursleden op kunnen lossen.
 
Hein Andrť Zondervan hebben we bereid gevonden de taak van voorzitter op zich te nemen en Janny en Nelie Zeeman wilden gezamenlijk hun schouders wel zetten onder het secretariaat. Inmiddels is de volledige administratie verhuisd naar Buurt 4.
 
Met veel dank aan Lilian Zeeman-Teerhuis die veel van de administratie voor ons gedigitaliseerd heeftÖeen enorme klus! Het bestuur heeft besloten om de papieren waardevolle historische administratie voor de toekomst te bewaren bij het Archief Waterland.
 
Tevens is er een eigen e-mail aangemaakt voor de vereniging. De bovengenoemde wijzigingen zijn vastgelegd bij de Kamer van Koophandel.
 
Nieuwe outfits
De kersverse voorzitter kwam met het idee om nieuwe Oranje outfits aan te schaffen voor de bestuursleden om zichtbaarder te zijn tijdens de verschillende evenementen. Gezien de beperkte financiŽle middelen van de Vereniging besloten we om de aanschaf middels sponsoring mogelijk te maken. De zoektocht naar sponsoren verliep voorspoedig zodat we voor  Koningsdag al de nieuwe Oranje outfits konden aanschaffen.
 
2020: 75 Jaar vrijheid
Naast de organisatie van onze jaarlijkse evenementen stond ook de voorbereiding van het jubileum jaar ď 75 jaar Vrijheid ď op het program. Werk aan de winkel dus. Verschillende ideeŽn kwamen ter tafel. Gezien de voor vele leuke herinneringen aan de historische spelen op Marken, hebben we ervoor gekozen om contact te zoeken met onze toneelverenging en regisseuse Lowina en haar gevraagd iets te bedenken naar aanleiding van het thema 75 jaar vrijheid.
 
Er volgden diverse brainstorm avonden. Inmiddels zijn de plannen in een vergevorderd stadium en is er besloten tot een viertal voorstellingen in  2020 met als titel:ĒOorlogskrampĒ. Het bestuur is dan ook druk bezig met de aanvraag van vergunning/ subsidie potjes en verdere zoektocht naar financiŽle middelen om het geheel mogelijk te maken.
 
Ook zijn we op uitnodiging van onze burgemeester voor overleg op het gemeentehuis geweest om de activiteiten uit de verschillende kernen van Waterland betreffende het 75 jaar bevrijdingsjaar op elkaar af te stemmen. Helaas bleek er geen financiŽle bijdrage mogelijk vanuit de gemeente.
 
Vrijheid vieren doe je Samen! Vandaar hebben we als Oranje Vereniging ook een oproep geplaatst op de Marker Nieuws site aan de Marker bevolking om ons te melden als er mogelijke initiatieven zijn tot het organiseren van iets rond het bevrijdingsjaar, zodat wij dit  op elkaar kunnen afstemmen. Er zijn inmiddels al mooie plannen bij ons bekend. Ook hebben we contact met dorpshuis 'Het Trefpunt', Marker Evenementen Stichting (MES), de Stichting Marker Jongeren (SMJ) en de militairen om plannen verder samen uit te werken. Alle ideeŽn zijn welkom!
 
Tijdens ons jaarlijkse versieren van het kerkplein ontdekten wij dat de vlaggenmast aan vervanging toe is. Komend jaar staat er dan ook op het program  de vlaggenmast te vernieuwen.
 
Zaterdag 27 april: Koningsdag
Ook dit jaar heeft de Oranje Vereniging weer in samenwerking met de SMJ Koningsdag georganiseerd. De weersvoorspellingen waren dit jaar niet al te best. Toch heeft de voorzitter in overleg met de SMJ er voor gekozen alle festiviteiten buiten te laten plaats vinden. In de ochtend als vanouds reveille- vlag hijsen- aubade.
 
Dit jaar een bijzondere aubade waar maar liefst zeven personen uit Marken met hun Koninklijke Onderscheiding in het zonnetje werden gezet. Dit waren: Jan Peereboom, Henk Zeeman, Cor Visser, Arnold Uithuisje, Jaap Boes, Mathijs Boes en Neel Huurman-Zeeman
 
 Optocht door Marken met onze trouwe muzikanten van de muziek vereniging Juliana - koffie voor de gehele gemeente en koffieconcert van het Marker Brass Ensemble. In de middag: Optreden van de Kokosmakronen  Ömarkt Öen ..optreden van Road2Nowhere Özanguurtje.  ...optreden van Postman & The Ramblers.
 
Zelfs de kou en regen kreeg het ultieme Marker Oranje feest gevoel niet klein!!
 
Met heel veel dank aan alle medewerkers en vrolijke feestgangers werd het toch weer een onvergetelijk dorpsfeest!
 
Grootste verrassing van de dag was misschien wel het originele en spetterende  optreden tijdens het 30ste zanguurtje van de dames ďGeweun wijĒ onder begeleiding van de Feestband van Juliana. Na het stoppen van de trouwe voorzangers van weleer hadden wij er een hard hoofd in of het zanguurtje nog wel haalbaar zou zijn. ďGeweun Wijí is een inspiratiebron geweest voor anderen zodat wij nu al kunnen vermelden dat er ook komend jaar een spetterend zanguurtje op het program staat.
 
Bij de Oranje kraam was er dit jaar een strippenkaart te koop voor de verschillende kinderen activiteiten namelijk springkussen/ ballenbak/ ballonnen clown en pakje limonade bij de Oranje kraam. Dit bleek een succes en zal daarom ook komend jaar navolging krijgen.
 
Vrijdag 3 mei: Kienen
Op vrijdag 3 mei hebben we weer voor 60 jaar en ouder een Kien avond georganiseerd in de voetbalkantine. Als vanouds werden de cijfers weer opgelezen door Martin Visser ! De avond is mede mogelijk gemaakt door een financiŽle bijdrage van de Stichting Welzijn Ouderen Marken (SWOM)
 
Zaterdag 4 mei: Dodenherdenking
Aansluitend bij het landelijke thema van het Nationaal Comitť 4 en 5 mei hebben we ook in 2019 weer een herdenking  oorlogsslachtoffers bijeenkomst georganiseerd in en nabij het Trefpunt. Dit jaar met medewerking van: Juliana, Marcantat en namens basisschool 'De Rietlanden'  Demi,  Megan en Rinske.
Toespraak van: Luitenant Kolonel Robert van Riel
Namens de gemeente Waterland aanwezig Wethouder Bas ten Have
 
Om ook in de toekomst bovenstaande te kunnen blijven  verwezenlijken, zijn wij afhankelijk van uw financiŽle bijdrage!
Daarom zijn wij elk jaar weer zo vrij om een contributie verzoek bij u in de bus te doen.
Alvast onze hartelijke dank voor uw financiŽle bijdrage.
 
Namens de Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje', de secretaris
 
Secretariaat:
Buurt 4 nr. 3
1156 BG Marken
E-mail: oranjevereniging.marken@ziggo.nl
Facebook : Oranjevereniging Marken
 
 

Bron: Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje', vrijdag 15 november 2019

naar Marker Nieuws indexpagina