naar Marker Nieuws indexpagina
In Nederland hebben we 21 dijkgraven
waarvan binnenkort Luzette Kroon er één van is
 
Nederland kent 21 waterschappen en dus ook 21 dijkgraven. De dijkgraaf is de voorzitter van een waterschap. Ofwel Luzette Kroon wordt voorzitter van Wetterskip Fryslân.
 
Een dijkgraaf is vergelijkbaar met de functie van burgemeester. Een dijkgraaf maakt geen deel uit van het algemeen bestuur en heeft daarin ook geen stemrecht. In het dagelijks bestuur van een waterschap heeft hij of zij wel zitting en stemrecht. Het dagelijks bestuur van een waterschap wordt college van dijkgraaf en heemraden genoemd. Een dijkgraaf wordt voor een periode van zes jaar door de Kroon benoemd.
 
Overzicht van dijkgraven in Nederland
(Het nummer correspondeert met de kaart)
Nr.:
Naam:
Waterschap:
1.
Bert Middel
Waterschap Noorderzijlvest
2.
Paul van Erkelens
Wetterskip Fryslân
3.
Geert-Jan ten Brink
Waterschap Hunze en Aa's
4.
vacant
Waterschap Drents Overijsselse Delta
5.
Stefan Kuks
Waterschap Vechtstromen
6.
Tanja Klip-Martin
Waterschap Vallei en Veluwe
7.
Hein Pieper
Waterschap Rijn en IJssel
8.
Jeroen Haan
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
9.
Gerhard van den Top
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
10.
Luc Kohsiek
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
11.
Rogier van der Sande
Hoogheemraadschap van Rijnland
12.
Piet-Hein Daverveldt
Hoogheemraadschap van Delfland
13.
Toon van der Klugt
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
14.
Co Verdaas
Waterschap Rivierenland
15.
Gerard Doornbos
Waterschap Hollandse Delta
16.
Toine Poppelaars
Waterschap Scheldestromen
17.
Kees Jan de Vet
Waterschap Brabantse Delta
18.
Erik de Ridder
Waterschap De Dommel
19.
Lambert Verheijen
Waterschap Aa en Maas
20.
Patrick van der Broeck
Waterschap Limburg
21.
Hetty Klavers
Waterschap Zuiderzeeland
 

Bron: PepProductions / Wikipedia, donderdag 21 november 2019

naar Marker Nieuws indexpagina