naar Marker Nieuws indexpagina
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg van kracht
 
Op 1 januari 2020 is de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg ingegaan.
 
De GGD Zaanstreek-Waterland voert in het kader van deze wet een aantal taken uit in opdracht van de gemeenten Edam-Volendam, Oostzaan, Wormerland, Purmerend, Beemster, Landsmeer, Waterland en Zaanstad. Het betreft het meldpunt, verkennend onderzoek en de hoorplicht.
 
Meldpunt
Wie zich ernstig zorgen maakt over iemand, kan dit kosteloos melden bij het meldpunt Advies en Bijzondere Zorg (MABZ) van de GGD. Na invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg op 1 januari, beoordelen de medewerkers van het meldpunt de ernst van de situatie en wegen af of iemand verplichte zorg nodig heeft. Zo ja, dan doet de GGD een “verkennend” onderzoek. Dit leidt niet altijd tot verplichte zorg. De uitkomst kan ook leiden tot een lichtere, vrijwillige vorm van ondersteuning. Iedereen, hulpverlener en inwoner, kan bij het meldpunt terecht.
 
Inspraak
De nieuwe wet regelt dat mensen die verplichte zorg nodig hebben, meer inspraak krijgen en ook buiten een instelling behandeld kunnen worden. Gedwongen opname is alleen nog aan de orde als iemand niet meer in de eigen omgeving kan blijven of hulp niet aanvaardt, terwijl die hulp wel nodig is. Door eerder en sneller hulp te bieden en niet te wachten tot een crisisopname onvermijdelijk is, loopt de situatie niet uit de hand. Zorgvuldige procedures moeten ook leiden tot betere besluitvorming rondom het toepassen van gedwongen hulp. De wet verplicht om altijd te luisteren naar het verhaal van de betrokkene. De GGD voert deze “hoorplicht” uit in opdracht van de burgemeesters van de gemeenten in de regio Zaanstreek Waterland. 
 
Meldpunt Advies en Bijzondere Zorg
Telefoonnummer 075-6518380
Op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur
 

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 8 januari 2020

naar Marker Nieuws indexpagina