naar Marker Nieuws indexpagina
Wie wordt de eerste kinderburgemeester van Waterland?
Aftrap van verkiezingen op alle basisscholen
 
Afgelopen week was de aftrap voor de werving van kandidaten die de eerste kinderburgemeester van Waterland willen worden. Locoburgmeester Astrid van de Weijenberg ging op tournee langs alle groepen zeven van de Waterlandse basisscholen. Tijdens de flitsbezoeken ging zij in gesprek met de kinderen over de functie van kinderburgemeester en of zij zich verkiesbaar willen stellen.
 
Astrid van de Weijenberg: “Ongeveer 250 leerlingen weten nu dat Waterland een kinderburgemeester krijgt en dat er per school één kandidaat wordt afgevaardigd. Het leeft nu echt bij de kinderen en ze  waren enthousiast.” De kinderen kwamen met allerlei vragen over het kinderburgemeesterschap zoals: “Komt er ook een locoburgemeester? Wat als je ineens niet meer wil? Krijg je er geld voor? Krijg je ook macht als kinderburgemeester? Mag ik een selfie met u?”
 
Donderdag 23 januari was de locoburgemeester op de Rietlandenschool op Marken (red.)
 
Motie gemeenteraad
Dankzij een vorig jaar unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad is de gemeente Waterland nu naarstig op zoek naar haar eerste kinderburgemeester. Alle tien basisscholen in Waterland zijn betrokken bij de aanstaande verkiezing en gevraagd om één kandidaat kinderburgemeester én een jurylid per school af te vaardigen.

Doel kinderburgemeester
Met het instellen van de functie van kinderburgemeester verwacht de gemeente dat kinderen een sterkere band krijgen met de gemeente en de Waterlande samenleving, maar ook andersom is het doel meer betrokkenheid van de gemeente(politiek) bij de ideeën en (be)leefwereld van de jeugd.
 
Planning verkiezingen kinderburgemeester
* Uiterlijk vrijdag 14 februari 2020 melden basisscholen één kandidaat kinderburgemeester en één jurylid aan.
* Woensdagmiddag 26 februari 2020 krijgen de kandidaat kinderburgemeesters en de juryleden  een leuke workshop ter voorbereiding op hun taak.
* Vrijdagmiddag 28 februari 2020 houden de kandidaat kinderburgemeesters één voor één een presentatie voor de jury. De jury bestaat uit leerlingen van de basisscholen en Locoburgemeester Astrid van de Weijenberg. Uitslag wordt ’s avonds bekend gemaakt.
* Half maart 2020 installatie van de nieuwe kinderburgemeester op de eigen basisschool.
 
Voor meer informatie kijk op www.waterland.nl/kinderburgemeester
 

Bron: Gemeente Waterland, dinsdag 28 januari 2020

naar Marker Nieuws indexpagina