naar Marker Nieuws indexpagina
Nieuwe WOZ waardes in Waterland bekend
Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
 
De nieuwe WOZ (Waardering Onroerende Zaken) waardes per waardepeildatum 1 januari 2019 zijn vanaf heden te raadplegen. Deze waardes worden gebruikt  voor de aanslag gemeentelijke belastingen 2020, de aanslag waterschapsbelastingen 2020 en (eventueel) uw aangifte inkomstenbelasting 2020.
 
Via het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waardes van woningen / garages raadplegen. Het WOZ-waardeloket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen.
 
De getoonde objectkenmerken, zoals bouwjaar en gebruiksoppervlakte, zijn afkomstig uit de Basisregistraties adressen en gebouwen. Ook voor deze gegevens is de gemeente verantwoordelijk.
 
 WOZ-waardeloket 
 Belastingen gemeente Waterland 2020   Tarieven Hoogheemraadschap 2020 

Bron: PepProductions, dinsdag 28 januari 2020

naar Marker Nieuws indexpagina