naar Marker Nieuws indexpagina
Zelfstandigheid Waterland gaat de burgers wel geld kosten
Coalitieakkoord 2.0, uitwerking financieel kader besluitvorming bestuurlijke toekomst
 
De zelfstandigheid van Waterland kost veel geld en een deel daarvan moet waarschijnlijk opgebracht worden door een verhoging van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) tot maximaal 15 procent. Dat betekent in euro’s een lastenverzwaring van € 42,= bij een woning van € 300.000.
 
Voorbeeld
In 2020 betaalt een inwoner van Waterland met een woning van € 300.000 * 0,0930% : € 279,= OZB.
 
Bij een maximale verhoging van 15%, gaat het over een bedrag van : € 279 * 15% : € 42,=.
 
Info komt uit 'raadsinformatie' ingekomen stukken week 4, 31 januari 2020

Bron: Gemeente Waterland, dinsdag 4 februari 2020

naar Marker Nieuws indexpagina