naar Marker Nieuws indexpagina
 
Dank voor uw steun!
 
Beste donateurs, Vrienden van de Kladdegatjes,
We zijn heel blij met hoeveel mensen ons gesteund hebben met hun donatie. We vinden het hartverwarmend! Uw geld draagt bij aan de zorg voor peuters op Marken.

Is het erbij ingeschoten om iets te doneren? Uw bijdrage is nog altijd welkom.
Een eenmalige bijdrage ontvangen we graag op:
NL71 RABO 0152 5933 57
ten name van: Stichting Peuterspeelgroep Marken
onder vermelding van: Donateursbijdrage 2020

Daarnaast kunt ook 'Vriend van de Kladdegatjes' worden:
https://www.dekladdegatjes.nl/vrienden-van
 
 Bovenstaande brief in pdf 

Bron: Peuteropvang 'De Kladdegatjes', woensdag 5 februari 2020

naar Marker Nieuws indexpagina