naar Marker Nieuws indexpagina
Nieuwsbrief Oranjevereniging Marken februari 2020
Contributie 2020
 
Aan: de inwoners van Marken
Betreft: Contributie Christelijke Oranjevereniging Marken

Ieder jaar ontvangen alle gezinnen, inwonende kinderen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, althans voor zover bij ons bekend en alleenstaanden een brief.
 
Contributie
De contributie is op de ledenvergadering vastgesteld en bedraagt:
12,00 voor een gezin
6,00 voor gezinsleden van 18 jaar en ouder en voor alleenstaanden

De betaling is vrijwillig, maar zorgt ervoor dat we Koningsdag kunnen blijven vieren, op 4 mei de dodenherdenking kunnen verzorgen en op 5 mei Bevrijdingsdag kunnen vieren.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij de penningmeester:
Kees Schouten
Flevostraat 10
1156 CB Marken
0299-601506
 
NL14 RABO 0347 3867 76
Christelijke Oranje Vereniging Nederland en Oranje
Flevostraat 10, 1156 CB  Marken
 
 oranjevereniging.marken@ziggo.nl 
Facebook
                 

Bron: Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje', vrijdag 7 februari 2020

naar Marker Nieuws indexpagina