naar Marker Nieuws indexpagina
Buurtbemiddeling nu ook in Waterland
Astrid van de Weijenberg (locoburgemeester), Bente London (Beter Buren), Iris Heijkoop (Wooncompagnie), Anthony Kempenaar (Intermaris) en Tanneke van den Berg (Intermaris)
De gemeente Waterland, Wooncompagnie en Intermaris hebben met de Stichting Beterburen op maandag 17 februari 2020 een overeenkomst ondertekend om buurtbemiddeling in Waterland te verzorgen. Buurtbemiddeling is een laagdrempelige manier om burenoverlast en ruzies op te lossen en draagt in belangrijke mate bij aan woongenot en leefbaarheid.
 
De werkwijze
De gecertificeerde bemiddelaars (vrijwilligers) gaan eerst apart bij beide buren thuis praten over de overlast die wordt ervaren en de ontstane situatie. Als beide buren hiermee instemmen, wordt er daarna op een neutrale plek een bemiddelingsgesprek geregeld. Het traject is kosteloos voor bewoners en deelname aan het traject is vrijwillig. De bemiddelaars zijn te allen tijde neutraal en zorgen ervoor dat de vertrouwelijkheid in het traject wordt gewaarborgd.
 
Loco burgemeester Astrid van de Weijenberg; “Buurtbemiddeling is in andere gemeenten al een bekend fenomeen en het blijkt daar goed te werken. Dus toen de woningcorporaties bij ons aanklopten om ook in zee te gaan met Beterburen voor buurtbemiddeling hoefden we niet lang na te denken. Bovendien zien wij buurtbemiddeling als een goede aanvulling op onze aanpak van woonoverlast en bevordering van sociale samenhang. Buurtbemiddeling kan overigens bij  het totale woningbezit in Waterland ingezet worden. “
 
Hulp nodig??
Wacht niet te lang met hulp zoeken, voordat je het weet escaleert een burenprobleem en is een gesprek niet meer mogelijk.
Beterburen kunt u bereiken op 085-9022810, info@beterburen.nl of kijk voor informatie en aanmelding op www.beterburen.nl

Bron: Gemeente Waterland, maandag 17 februari 2020

naar Marker Nieuws indexpagina