naar Marker Nieuws indexpagina
Thomas Teerhuis doet mee met verkiezing Kinderburgemeester
Workshop woensdag 26 februari en jurymiddag vrijdag 28 februari
 
Alle basisscholen in de gemeente Waterland doen mee met de eerste verkiezing van Kinderburgemeester van de gemeente Waterland. Iedere school heeft zowel een jurylid als een kandidaat kinderburgemeester afgevaardigd. De jury bestaat uit tien kinderen die ieder hun basisschool vertegenwoordigen met als voorzitter locoburgemeester Astrid van de Weijenberg.
 
De kandidaat kinderburgemeesters zijn:
Danica Brouwer Gouwzee / Monnickendam
Thomas Teerhuis De Rietlanden / Marken
Amber Roschar St. Sebastianus  /Monnickendam
Djeslyn van Soelen De Fuut / Monnickendam
Bibi Meister De Blauwe Ster / Monnickendam
Fabiënne van der Kwast Havenrakkers / Broek in Waterland
Hamish Hamelinck Binnendijk / Monnickendam
Jayden De Verwondering / Monnickendam
Damian Prijs De Overhaal  / Zuiderwoude
Nina van Vliet H.M. van Randwijckschool / Monnickendam
 
De juryleden zijn:
Albert Schrijver Gouwzee / Monnickendam
Elisa van Veen De Rietlanden / Marken
Roan Spil St. Sebastianus  /Monnickendam
Stacy van Dinteren De Fuut / Monnickendam
Tijn Nijman De Blauwe Ster / Monnickendam
Casijn de Koning Havenrakkers / Broek in Waterland
Duuk Vogel Binnendijk / Monnickendam
Nuna De Verwondering / Monnickendam
 Lucy Rogaar De Overhaal  / Zuiderwoude
Bela Kok H.M. van Randwijckschool / Monnickendam
 
Voorbereidingsmiddag woensdag 26 februari 2020
Woensdag 26 februari 2020 is de voorbereidingsmiddag. Dan worden eerst de juryleden en de kandidaat kinderburgemeesters (als groep) op het gemeentehuis in Monnickendam ontvangen. Voor beide groepen ziet het programma er globaal hetzelfde uit. De juryleden krijgen als extra; uitleg over het jureren en waar ze op moeten letten bij het beoordelen van de kandidaten.
 
Er wordt een workshop gegeven door theaterdocent Heleen van Wiechen getiteld “Hoe presenteer ik mezelf?"  Deze workshop wordt zowel aan de juryleden als aan de kandidaat kinderburgemeesters gegeven.
 
De kandidaat kinderburgemeesters krijgen ook een speeddate met Waterlandse raadsleden en een gesprek over hun wensen voor het profiel van de nieuwe kinderburgemeester.
 
Jurymiddag vrijdag 28 februari 2020
Vrijdag 28 februari is de jurymiddag waar de kandidaat kinderburgemeesters zich één voor één aan de jury presenteren.
 
Bij de presentaties mogen zowel ouders als pers niet aanwezig zijn. Voor en na de presentatie kunnen de kandidaten wel geïnterviewd worden.
 
Op het eind van de middag overlegt de jury wie de nieuwe kinderburgemeester van Waterland wordt. Alle kandidaten worden die avond door locoburgemeester Astrid van de Weijenberg telefonisch benaderd over de uitslag. Als alle kandidaten bereikt zijn, wordt een persbericht verstuurd met de einduitslag. Half maart 2020 volgt de installatie van de nieuwe kinderburgemeester op de eigen basisschool.
 
Doel kinderburgemeester
Met het instellen van de functie van kinderburgemeester verwacht de gemeente Waterland dat kinderen een sterkere band krijgen met de gemeente en de Waterlandse samenleving, maar ook andersom is het doel meer betrokkenheid van de gemeente(politiek) bij de jeugd.
 
Voor meer informatie kijk op: www.waterland.nl/kinderburgemeester
 

Bron: Gemeente Waterland, dinsdag 18 februari 2020

naar Marker Nieuws indexpagina