naar Marker Nieuws indexpagina
Gooi vochtige toiletdoekjes bij het restafval
Spoel deze doekjes niet door het toilet
 
Afval in het riool kan leiden tot verstopping en zelfs overstroming. Grote boosdoeners zijn vochtige doekjes en vochtig toiletpapier die door het toilet worden gespoeld.
 
Het riool bevat vuil water van huishoudens, bedrijven en vaak ook regenwater. Rioolwaterzuiveringsinstallaties maken er schoon water van en lozen dat vervolgens op het oppervlaktewater. Het zuiveren van afvalwater kost veel energie en geld. Hoe meer vervuiling - met zaken die niet thuishoren in het riool - des te hoger de milieubelasting en de kosten. Door verstopte buizen en vastgelopen rioolpompen kunnen overstromingen ontstaan en afvalwater kan de natuur in stromen. In extreme situaties kan dit zelfs gevaar voor de gezondheid opleveren.
 
Problemen
Hoewel de naam anders doet vermoeden draagt ook vochtig toiletpapier bij aan de (verstoppings)problemen. Hoewel op de verpakking staat dat het probleemloos door het toilet kan, is de samenstelling zodanig dat dit tot grote problemen kan leiden. De weg naar de afvalwaterzuivering is vaak te kort voor het doekje om af te breken.
 
 www.nietinhetriool.nl 

Bron: PepProductions, donderdag 12 maart 2020

naar Marker Nieuws indexpagina