naar Marker Nieuws indexpagina
Geen kerkdiensten op Marken tot eind maart 2020
Corona maatregelen Protestants Marken
 
In navolging van het advies van overheid, PKN en Classis hebben de moderamen van de Protestantse Gemeente op marken besloten om de kerkdiensten tot eind maart niet door te laten gaan.
 
Maatregelen
Donderdag 12 maart jongstleden, kwam de overheid met een groot aantal maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Marken overlegde wat dit voor onze gemeente betekent en heeft ervoor gekozen om:
 
alle kerkdiensten tot 1 april 2020 niet door te laten gaan.
 
Andere kerkelijke bijeenkomsten, met een kleiner aantal deelnemers, kunnen vooralsnog plaatsvinden zoals, clubs, kringen en catechese, evenals de wijkavonden. Neem daarbij het volgende advies in acht:
 
Kom als uw conditie dat toelaat en volg daarbij de richtlijnen van het RIVM: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Dit geldt ook voor kwetsbare personen zoals ouderen en mensen met verminderde weerstand;
 
Dit advies zullen wij ook in ogenschouw nemen bij het pastoraal bezoeken van kwetsbare zieken en ouderen.
 
De situatie kan met de dag veranderen. We baseren ons op de adviezen van de overheid, het RIVM en de Protestantse Kerk in Nederland. Volg de berichtgeving via www.protestantsmarken.nl of www.markernieuws.com en sociale media zoals Facebook.
 
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Marken,
 
 Cees Visser
Voorzitter
 

Bron: Protestants Marken, vrijdag 13 maart 2020

naar Marker Nieuws indexpagina