naar Marker Nieuws indexpagina
Nieuws voor alle cliŽnten van SALT
Prikpoli op Marken op dinsdag- en donderdagochtend komende weken gesloten
 
Vanwege het besmettingsgevaar voor het coronavirus heeft het SALT besloten prikpoliís bij onder andere huisartsenpraktijken te sluiten.
 
Het gevolg hiervan is dat de  prikpoli op Marken op dinsdag- en donderdagochtend voor de komende weken is gesloten.
 
Bij de prikpoliís die wel geopend zijn wordt bloedprikken alleen gedaan wanneer dit medisch noodzakelijk is, onderzoek voor diabetes, cholesterol, schildklier etc. is niet noodzakelijk. Wij verzoeken u een bezoek aan de prikpoli voor de komende weken uit te stellen.
 
De huisarts laat alleen prikken als dat echt direct medisch noodzakelijk is, u krijgt dan van de huisarts een geprinte aanvraag met stempel en reden mee.
 
Iedereen met luchtwegklachten (hoesten of verkouden) of koorts wordt geweigerd. U mag beslist niet naar de prikpoli komen als u luchtwegklachten heeft (verkouden bent). Aan de deur van de prikpoli wordt gecontroleerd.
 
Alle trombosedienstcliŽnten worden wel bediend , mits zij geen luchtwegklachten hebben. Indien er wel luchtwegklachten zijn, dan wordt er op aparte momenten geprikt. U dient dit vooraf telefonisch te melden (ook als u een huisgenoot met luchtwegklachten hebt).
 
Voor openingstijden en informatie www.salt.nl
 
SALT = Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst
 
 
 https://marken.praktijkinfo.nl/ 

Bron: Huisartsenpraktijk Marken, maandag 16 maart 2020

naar Marker Nieuws indexpagina