naar Marker Nieuws indexpagina
Vrijdag 27 maart tijdelijke afsluiting brug nabij Durgerdam
vrijdag 27 maart tussen 09:00 en 15:00 uur
 
Wij hebben recent van de gemeente Amsterdam de vraag gekregen om onderhoud uit te voeren aan brug 2461 op de Durgerdammergouw. Dit betreft de brug voor het autoverkeer in de Durgerdammergouw nabij de kruising met de Durgerdammerdijk en de Uitdammerdijk.
 
Deze brug is in een slechte staat en om te kunnen bepalen welke onderhoudsmaatregelen er nodig zijn moet een onderzoek op de gesteldheid van de brug uitgevoerd worden. Dat onderzoek bestaat uit het vrijgraven van de brug aan twee zijden om te bekijken op welke manier de brug verbonden is met de weg en het daarna aansluitend weer terugbrengen van het straatwerk.  Het gaat om iets meer dan een halve dag werk.
 
Wij voeren het onderzoek aan de brug uit op vrijdag 27 maart tussen 09:00 en 15:00 uur zodat we de verkeershinder zo klein mogelijk kunnen houden.
 
Afsluiting noodzakelijk
Helaas betekent dit dat daarvoor de Durgerdammergouw voor een korte periode afgesloten moet worden voor het doorgaande autoverkeer. Fietsers en voetgangers houden wel doorgang via de fietsbrug die naast de brug voor het autoverkeer ligt.
 
Bereikbaarheid
De Durgerdammergouw blijft voor het autoverkeer tijdens de afsluiting bereikbaar via de zijde van Ransdorp (via de Liergouw). De Uitdammerdijk blijft bereikbaar vanaf de zijde van Durgerdam of vanaf de zijde van Uitdam. Verkeer vanaf de Uitdammerdijk kan alleen via de kant van Uitdam rijden. Zie onderstaande kaartje.
 
Informatie naar de omgeving
Aanstaande woensdag 18 maart 2020 lichten wij de direct aanwonenden van de Durgerdammergouw en de Uitdammerdijk in, middels een bewonersbrief. Op donderdag 19 maart 2020 plaatsen we voorwaarschuwingsborden aan beide zijden van de brug.
 
Het onderhoud aan de brug
Het daadwerkelijke onderhoud aan de brug vindt naar verwachting plaats medio april 2020. Hoe dat er precies uit komt te zien weten we pas na het onderzoek van 27 maart.
 
Vragen?
Mochten er vragen zijn over het bovenstaande dan hoor ik die graag. Mijn mobiele nummer is 06-53160384 en mijn mailadres wverbij@vangelder.com.
 
 
 Bewonersbrief in pdf 

Bron: William Verbij, maandag 16 maart 2020

naar Marker Nieuws indexpagina