naar Marker Nieuws indexpagina
Brief van de burgemeester Waterland over coronavirus
Aan inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in Waterland
Sicko Heldoorn, (waarnemend) Burgemeester van Waterland
 
Brief van burgemeester Sicko Heldoorn aan inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in Waterland over maatregelen tegen verspreiding coronavirus.
 
Voor de bestrijding van het Coronavirus zijn ingrijpende maatregelen nodig en we realiseren ons dat deze maatregelen grote invloed hebben op het openbare leven in Waterland. We vragen veel van ouders met kinderen en ook veel lokale ondernemers gaan een moeilijke tijd tegemoet.  
In navolging van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland willen we er met klem op aandringen dat alle bewoners en ondernemers de nieuwe maatregelen van de Rijksoverheid wl opvolgen.  Alle oude en nieuwe maatregelen gelden tot en met maandag 6 april. De nieuwe maatregelen zijn:
  • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
  • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Kijk op rijksoverheid.nl voor de lijst met cruciale beroepsgroepen.
  • Ouders met vragen wordt geadviseerd om contact op te nemen met het eigen kinderdagverblijf of de school.
  • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten. Met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
  • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
  • Sport- en fitnessclubs sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
  • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om als het kan 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
Voor Waterland betekent dit bijvoorbeeld:
  • Het sportfondsenbad is vanaf zondag 15 maart gesloten.
  • De bibliotheek is gesloten.
  • Alle sportactiviteiten zijn geannuleerd en sportaccommodaties zijn gesloten.
Ik zie, als burgemeester van Waterland, de grote invloed die de maatregelen hebben op onze lokale samenleving. Ik merk  dat u allemaal zo goed mogelijk de afgekondigde maatregelen probeert op te volgen. Evenementen waar vrijwilligers misschien maanden aan gewerkt hebben, gaan plotseling niet door. Ouders moeten hals over kop op zoek naar alternatieve opvang voor hun kinderen. Er zijn ook Waterlanders die zich zorgen maken om een familielid of geliefde die ziek is of ziekteverschijnselen vertoond. Kinderen die zich zorgen maken om hun kwetsbare ouders op leeftijd, die aan huis gebonden zijn. Ik heb grote waardering voor uw saamhorigheid en de wil om elkaar te helpen. Het is voor ons allemaal een ingrijpende situatie, maar ik wil ook onderstrepen dat het cht noodzakelijk is we alle maatregelen echt opvolgen.

Als laatste wil ik benadrukken dat de gemeentelijke dienstverlening blijft doordraaien, ondanks dat veel medewerkers vanuit huis werken. Wij kunnen deze crisis alleen het hoofd bieden als we het met zijn allen doen.
 
Met vriendelijke groet,
Sicko Heldoorn, Burgemeester van Waterland
 

Bron: Gemeente Waterland, maandag 16 maart 2020

naar Marker Nieuws indexpagina