naar Marker Nieuws indexpagina
Uitkomst onderzoek kuifeenden
Geen maatregelen nodig voor de kuifeenden
 
De afgelopen maanden heeft Rijkswaterstaat onderzocht of en in welke mate kuifeenden, op met name de Gouwzee, gebruikmaken van de mosselbanken onder de dijk.  Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er een gering aantal kuifeenden gebruikmaakte van deze mosselbanken. Ook vormen deze geen belangrijke voedselbron voor overwinterende kuifeenden. Er zijn daarom geen maatregelen nodig voor de kuifeenden.
 
Rijkswaterstaat heeft dit onderzoek laten uitvoeren naar aanleiding van het advies van de commissie m.e.r. (onafhankelijke deskundigen op gebied van natuur en milieu) op het milieueffectrapport.
 
Voor meer informatie over het onderzoek naar de kuifeenden, zie het artikel in de vorige nieuwsbrief.
 
Gepubliceerd op woensdag 1 april 2020

Bron: Rijkswaterstaat, maandag 6 april 2020

naar Marker Nieuws indexpagina