naar Marker Nieuws indexpagina
Onderhoud ringdijk Marken
 
Tot de dijkversterking gereed is, gaat het onderhoud aan de huidige dijk gewoon door. Het onderhoud is nodig om een veilige en stabiele dijk te waarborgen, met oog voor natuur. De werkzaamheden bestaan uit maaien van de bermen, onderhouden van fiets- en voetpaden, verwijderen van onkruid en inspecteren van de dijk. De aannemer controleert ook de waterkering en haalt riet uit de dijksloten weg, zodat het water goed blijft doorstromen. Ook worden er kleinere werkzaamheden uitgevoerd, zoals het weghalen van zwerfafval en het herstellen van verzakte bestrating. Voor dit onderhoud zijn werknemers van de aannemer regelmatig op en rond de dijk aan het werk.
 
Indien u vragen heeft over het onderhoud aan de dijk kunt u met ons contact opnemen via: dijkversterkingmarken@rws.nl.
 
Gepubliceerd op woensdag 1 april 2020

Bron: Rijkswaterstaat, maandag 6 april 2020

naar Marker Nieuws indexpagina