naar Marker Nieuws indexpagina
Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2019 provincie Noord-Holland
 
Kreeg jouw gemeente een voldoende in 2019?
De provincie Noord-Holland beoordeelt jaarlijks hoe gemeenten het doen als het gaat om financiŽn, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers.
 
Het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2019 geeft inzicht in de beoordelingen per gemeente.
 
Voor gemeente Waterland in 2019:
Informatie- en archiefbeheer : niet adequaat > onvoldoende
Omgevingsrecht : niet adequaat > onvoldoende
FinanciŽn : redelijk adequaat > voor verbetering vatbaar
Toezicht op huisvesting verblijfsgerechtigden : adequaat > voldoende
 
De provincie Noord-Holland houdt toezicht op de taken van gemeenten en waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de beoordelingen bepaalt de provincie of extra toezicht nodig is of dat het toezicht versoberd kan worden. Indien nodig kan de provincie slechte besluiten zelfs ongedaan maken of verwaarloosde taken zelf uitvoeren op kosten van de gemeente.
 
Resultaten
De rapportage laat zien dat alle gemeenten in 2019 een sluitende begroting hebben gepresenteerd. De financiŽn van het sociale domein blijven echter, net als in 2018, druk uitoefenen op de begroting, waardoor de gemeenten minder financiŽle armslag hebben. Geen enkele gemeente is in financieel zwaar weer gekomen. Het informatie- en archiefbeheer blijft een behoorlijke opgave voor veel gemeenten. Er is nog veel te doen om goed over te kunnen stappen van hun papieren archief naar een volledig digitale werkomgeving. In 2019 hebben de gemeenten een relatief lage huisvestingsopgave voor verblijfsgerechtigde asielzoekers van het Rijk gekregen. Dit heeft veel gemeenten de mogelijkheid gegeven om hun achterstanden in te lopen. In totaal hebben de gemeenten in Noord-Holland 87% van de taakstelling gehaald. Dat is een verbetering ten opzichte van 2018.
 
Alle resultaten van de beoordelingen uit 2019 zijn nu te zien op de website. Om de beoordelingen inzichtelijk te maken zijn de gegevens ook verwekt in een interactieve kaart. Deze kaart laat ook zien wat de resultaten waren in 2017 en in 2018.
 
Aanvullende onderzoeken
Naast de vier onderwerpen waar de provincie jaarlijks over rapporteert:
 
1. Informatie- en archiefbeheer
2. Omgevingsrecht
3. FinanciŽn
4. Toezicht op huisvesting verblijfsgerechtigden (asielzoekers met verblijfsvergunning)
 
 zijn er drie themaís waar de provincie apart onderzoek naar doet:
 
1. Illegale bewoning op recreatieterreinen
2. Brandveiligheid in zorginstellingen
3. Roestvaststaal in zwembaden.
 
Doel is om de huidige situatie en de manier van handhaving in kaart te brengen. Op basis van de conclusies bepaalt de provincie of er acties er nodig zijn zodat de gemeente de uitvoering van haar taken op deze terreinen beter oppakt. De resultaten van het onderzoek illegale bewoning op recreatieterreinen en roestvaststaal in zwembaden zijn bekend. De uitkomsten van het onderzoek naar de brandveiligheid in zorginstellingen worden in de eerste helft van 2020 verwacht.
 
Meer weten over Interbestuurlijk Toezicht? Kijk dan dit dit filmpje:
 
De resultaten van Waterland en onze buurgemeenten:
Uitleg over bovenstaande kleuren:
Groen : adequaat, dat wil zeggen voldoende
Oranje : redelijk adequaat, dat wil zeggen voor verbetering vatbaar
Rood : niet adequaat, dat wil zeggen onvoldoende

Bron: Provincie Noord-Holland, woensdag 29 april 2020

naar Marker Nieuws indexpagina