naar Marker Nieuws indexpagina
Wegwerkzaamheden Landelijk Noord
Bij de rode sterren worden vanaf maandag 6 juli asfalt herstelwerkzaamheden uitgevoerd
 
Werkzaamheden Aannemingsmaatschappij Van Gelder in Landelijk Noord
In opdracht van de Gemeente Amsterdam voert Van Gelder de komende 5 jaar een veelvoud aan werkzaamheden uit in het gebied Landelijk Noord. Deze werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit algemeen onderhoud aan het wegennet, herstraten, asfaltreparaties en opnieuw asfalteren . Tot begin oktober 2020 bestaat dit werk uit klein onderhoud en na begin oktober gaat het werk over in groot onderhoud. Dit bericht gaat over de uitvoering van het klein onderhoud. Berichtgeving over het groot onderhoud volgt op een later tijdstip.

Klein onderhoud op de korte termijn van maandag 6 t/m maandag 13 juli 2020
Er vinden diverse asfaltreparaties plaats aan drempels Deze reparaties zijn nodig om de weg veilig te houden op de korte termijn. Bij deze werkzaamheden zijn verkeersregelaars aanwezig die het verkeer omleiden. De werkzaamheden bestaan uit frezen (het oude asfalt gedeeltelijk verwijderen), asfalteren (nieuw asfalt aanbrengen) en afwerken (belijning aanbrengen en bermen afwerken). We werken tussen 07:00 en 18:00 uur. Buiten deze werktijden zijn de wegen bereikbaar.

Klein onderhoud later in 2020
Later dit jaar vinden er nog werkzaamheden plaats aan het straatwerk van het Nopeind en het Voorwerf (vanaf augustus), de Nieuwe Gouw, de Durgerdammergouw, de Middenlaan, de weg naar Kampeervereniging de Kikker, het fietspad Molenslootpad en het fietspad Weerslootpad (vanaf september). Over de exacte data informeren wij u via onze Werk in Uitvoering App. Direct aanwonenden van de projecten brengen wij tijdig op de hoogte met een bewonersbrief en/of informatieavond.

Communicatie vanuit Van Gelder
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Van Gelder kunt u telefonisch of via WhatsApp contact opnemen met omgevingsmanager Thom Hardeman. Hij is bereikbaar op 06-28 53 86 70 of via de mail thardeman@vangelder.com. Vermeld in uw bericht uw naam, vraag en uw contactgegevens.
(De redactie is bekend met de omgevingsmanager)

Meer informatie in de Werk in Uitvoering App
Daarnaast communiceert Van Gelder tijdens de uitvoering via de Werk in Uitvoering App. U vindt hier het laatste nieuws, de planning en fasering van het werk, foto’s van de voortgang en de mogelijkheid om ons online een vraag te stellen. Deze app is gratis beschikbaar voor een PC, een tablet en voor iOS en Android, U vindt de app via de QR-code of via de directe link naar de App: werkinuitvoering.vangelder.com
 
 
Onderstaande plaatje geeft aan waar Van Gelder verwacht dit jaar nog werkzaamheden te gaan verrichten:

Bron: Aannemingsbedrijf Van Gelder B.V., zondag 5 juli 2020

naar Marker Nieuws indexpagina