naar Marker Nieuws indexpagina
Samen paraat bij overstromingen
 Veiligheidsregio Z-W en Reddingsbrigade Nederland ondertekenden een overeenkomst
 
Op maandag 6 juli ondertekenden de directeuren van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) en Reddingsbrigade Nederland een overeenkomst in het kader van de Nationale Reddingsvloot (NRV). Kern van de overeenkomst is dat VrZW een regionale reddingsgroep bestaande uit vier vaartuigen met bemanning beschikbaar stelt bij overstromingen en andere watercalamiteiten in heel Nederland.
 
Elke veiligheidsregio bepaalt zelf hoe zij haar regionale reddingsgroep formeert. Dit kan in samenwerking met één of meer lokale reddingsbrigades, maar ook vanuit eigen brandweermateriaal en -mensen, of een combinatie daarvan. In Zaanstreek-Waterland bestaat de regionale reddingsgroep uit drie brandweerrode reddingsvaartuigen en één in de oranje kleur van Reddingsbrigade Nederland met bemensing van Reddingsbrigade Zaanstad (RBZ). Hiermee heeft Zaanstreek-Waterland een hybride samengestelde reddingsgroep.
 
Nationale Reddingsvloot
De Nationale Reddingsvloot is niet nieuw; voorheen bestond deze uit 90 varende eenheden van Reddingsbrigade Nederland. Per 1 januari 2018 zijn de veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor het inrichten en in stand houden ervan. Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio’s; 22 met een overstromingsrisico maakten afspraken over continuering van de Nationale Reddingsvloot. Elke veiligheidsregio levert een regionale reddingsgroep van vier vaartuigen. Dit leidt tot 88 varende eenheden die overal in Nederland kan worden ingezet bij watercrisis en overstromingen.
 
C2000
Om tussen de hulpdiensten goed te kunnen communiceren maakt de regionale reddingsgroep Zaanstreek-Waterland gebruik van C2000 communicatiemiddelen. VrZW stelt deze pagers en portofoons beschikbaar. Directeur VrZW Hilda Raasing en Abel Zwart Voorzitter Reddingsbrigade Zaanstad ondertekenden hiertoe een convenant.
 

Bron: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, maandag 6 juli 2020

naar Marker Nieuws indexpagina