Hoogheemraadschap pakt asfaltwegen op Marken aan

Hoogheemraadschap pakt asfaltwegen op Marken aan

maandag 19 maart tot en met dinsdag 10 april 2018

Nadat provincie Noord-Holland eind 2017 de verbindingsweg Monnickendam – Marken heeft geasfalteerd, gaat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) vanaf maandag 19 maart 2018 aan de slag met alle asfaltwegen binnen Marken.

Aannemer Ooms Construction B.V. gaat deze werkzaamheden uitvoeren en heeft de werkzaamheden vooraf besproken met de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad). Helaas zijn daarbij niet al onze wensen ingewilligd. Het doorrijden van de busdienst naar de Minnebuurt tijdens werkzaamheden aan de Walandweg bleek vanwege de breedte van die weg niet mogelijk. Het verzoek om in plaats daarvan een pendeldienst in te zetten, werd ook niet gehonoreerd. Hou er dus rekening mee dat de bus op bepaalde dagen niet verder gaat dan de bushalte bij het parkeerterrein. Voor de details verwijzen wij u naar bijgaande bewonersbrief van aannemer Ooms die ook huis aan huis wordt verspreid. Op de Kruisbaakweg kan de bus er gelukkig wel langs omdat die weg breder is. Onze wens om pas na de spits (9.00 uur) te starten met werkzaamheden aan de Kruisbaakweg is wel gehonoreerd.

Wij wijzen vooral bewoners van de werven en het Zereiderpad op de beperkte bereikbaarheid met de auto als er gewerkt wordt aan het kruispunt Walandweg/Zereiderpad. Voor de bewoners van Moeniswerf en Moeniswerverpad geldt dit uiteraard ook als er gewerkt wordt aan de weg naar Moeniswerf. Ook is de oude kern niet bereikbaar via de Kerkbuurt als er gewerkt wordt aan eerder genoemd kruispunt. Met omleidingsborden wordt binnen de oude kern aangegeven dat er tijdelijk via de Kets en Beatrixbrug gereden kan worden. Tijdens werkzaamheden aan het Oosterpad, dus de weg naar de Vuurtoren, wordt fiets- en voetgangersverkeer omgeleid via de Minnebuurt en de dijk. Met de vuurtorenbewoners vindt persoonlijke afstemming plaats.

De Eilandraad heeft qua belijning aangedrongen op een onderbroken streep op de Kruisbaakweg. Dit verzoek is gehonoreerd. Of inhalen uiteindelijk beperkt wordt tot het inhalen van alleen landbouwvoertuigen is op dit moment nog niet duidelijk. Ook heeft de Eilandraad aangedrongen op het weer terugbrengen van de rijbaanscheiding op de Walandweg, ook al past dit niet bij de standaard inrichting van een weg met een snelheidsbeperking van 60 km/uur. Een rijbaanscheiding door middel van belijning is volgens de Eilandraad nodig om schampongevallen met de lijnbus (EBS) te voorkomen. Dit verzoek is nog in beraad bij het Hoogheemraadschap.

 

Bovenstaande bewonersbrief in pdf

Bron: Stichting Eilandraad Marken, vrijdag 23 februari 2018

%d bloggers liken dit: