Jaar in beeld ‘Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017’

Jaar in beeld ‘Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017’

3.151 meldingen kreeg de meldkamer af te handelen

Ook van 2017 hebben we een jaaroverzicht gemaakt. Op overzichtelijke wijze zie je wat de bijzondere gebeurtenissen, incidenten en onze resultaten het afgelopen jaar waren. Dit hebben we in beeld gebracht aan de hand van een tijdlijn en kerncijfers.

In 2017 richtten we ons op samenwerking: de onderlinge samenwerking en die met andere organisaties binnen en buiten de veiligheidsregio. Zo werkt de GHOR nauw samen met de diverse partijen in de zorgketen. De focus lag in 2017 op het gestructureerd delen van informatie via de netcentrische werkwijze. De brandweer werkt in Noordwest4 verband steeds intensiever samen met onze drie buurregio’s.

Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van onze regio meer nadenken over hun eigen veiligheid. Onze Brandweer VR Experience is hierin een belangrijk hulpmiddel. In 2017 hebben we de experience regelmatig ingezet tijdens voorlichtingsmomenten. Bijvoorbeeld bij de Veiligheidsdag in Wormer en Serious Request in Apeldoorn.

Ten slotte waren we met onze ruim 700 medewerkers – beroeps, vrijwilligers en kantoorpersoneel – 365 dagen paraat en aan de slag. Om onder meer de 3.151 meldingen die onze meldkamer kreeg af te handelen. Van kleine branden tot grote incidenten.     Ook in 2018 werken wij aan de veiligheid van inwoners en bedrijven in onze regio: voor elkaar en met elkaar. Samen gaan we voor veilig!

 Jaaroverzicht Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017 in pdf

Bron: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, vrijdag 23 februari 2018

%d bloggers liken dit: