Sonderingen en boringen op en rond Marken

Sonderingen en boringen op en rond Marken

In voorbereiding op dijkversterking van Marken

Rijkswaterstaat start in 2020 met de dijkversterking op Marken. In voorbereiding hierop wordt grondonderzoek uitgevoerd. Dit grondonderzoek wordt uitgevoerd op:

·         de kruin van de West- en Zuidkade, de kade rond de haven en de Rozewerf.

·         de agrarische percelen direct grenzend aan de dijk.

·         het Markermeer, de Gouwzee en in de haven.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de raadgevende ingenieurs van Wiertsema & Partners uit Tolbert in opdracht van Rijkswaterstaat. Er wordt vanaf het water en op de dijk gewerkt.

Het bedrijf Habitus was ook ter plaatse. Medewerkers van dit bedrijf doen ecologisch onderzoek en groenparticipatie.

Het grondonderzoek bestaat uit het uitvoeren van sonderingen en boringen. Voor een sondering wordt een metalen staaf met kracht in de grond gedreven. De kracht die nodig is om de staaf de grond in te drijven bepaald de draagkracht.

Bij boringen worden met behulp van een grondboor grondmonster genomen uit diepere grondlagen. Deze grondmonsters genomen die in een laboratorium nader onderzocht.

De sonderingen en boringen worden uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de eigenschappen en de dikte van de verschillende grondlagen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van sondeerapparatuur en boorwagens. Op het water worden de werkzaamheden uitgevoerd vanaf een werkschip. In verband met de geringe afmetingen en belastbaarheid van de dijk wordt gebruik gemaakt van materieel met beperkte afmetingen en gewicht. In totaal worden er op ca. 130 locaties (land en water) werkzaamheden uitgevoerd.

Deze diashow vereist JavaScript.

Bron: PepProductions, woensdag 14 maart 2018

%d bloggers liken dit: