Meting gebouwen in gemeente Waterland

Meting gebouwen in gemeente Waterland

In de periode maandag 26 maart tot en met vrijdag 6 april 2018 door ‘Facto Geo’

De wet BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) verplicht gemeenten om een actuele registratie van de contouren van panden/gebouwen te beheren. Gemeente Waterland heeft Facto Geo opdracht gegeven om de gebouwen in te meten.

U kunt hierbij denken aan het inmeten van nieuwbouw, een uitbreiding van het hoofdgebouw, een (nieuw) bijgebouw etc. Dit betreft alleen de buitenzijde van de gebouwen. Het inmeten kan niet in alle situaties vanaf de openbare weg. Voor een goede meting kan het noodzakelijk zijn om het perceel te betreden. De landmeter meldt zich dan bij de bewoner. De meetploeg is herkenbaar aan werkkleding met de opdruk van het bedrijf. Bovendien kunnen zij een werknemerspas van het bedrijf en een brief met uitleg over werkzaamheden tonen. Vraagt u hier gerust naar.

De metingen vinden plaats in de periode van maandag 26 maart 2018 tot en met vrijdag 6 april 2018. Wij gaan er van uit dat u uw medewerking wilt verlenen!  Wilt weten wat de BAG is? Dan kunt u de registratie van heel Nederland online inzien op de pagina

https://bagviewer.kadaster.nl/

Mocht u daar fouten in vinden dan kunt u die daar ook in melden en u krijgt binnen enkele dagen een reactie van ons over de oplossing. Heeft u verder nog vragen? Neemt u dan contact op de afdeling Publiekszaken telefoonnummer (0299) 658 585.

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 23 maart 2018

%d bloggers liken dit: