Wordt vrijwilliger bij ‘Voor Elkaar op Marken’

Wordt vrijwilliger bij ‘Voor Elkaar op Marken’

Graag nodigen wij u uit om vrijwilliger te worden bij ‘Voor Elkaar op Marken’. Als vrijwilliger bent u van onschatbare waarde voor de Marker gemeenschap. En, naast dat u een ander helpt, zal het u een goed gevoel geven om iets voor een ander te mogen betekenen. Leven in een gemeenschap heeft ook als doel er voor elkaar te zijn! We hebben elkaar nodig! U kunt zich hiervoor aanmelden via de knop ‘Voor Elkaar op Marken’ die u bovenaan deze pagina vindt. Daar vindt u het aanmeldingsformulier met een opsomming van vrijwilligerstaken. U kunt daar uw aanbod en beschikbaarheid aangeven.

Het kan natuurlijk ook zijn dat u juist hulp behoeft van vrijwilligers voor genoemde diensten. Het aanvraagformulier voor deze diensten vindt u ook via de knop ‘Voor Elkaar op Marken’.

Vragen?

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u zich wenden tot onderstaande twee contactpersonen. Zij behartigen namens de werkgroep Zorg en Welzijn dit mooie initiatief. Het is ons voornemen om met de inzet van vrijwilligers te starten vanaf 1 mei 2018. Genoemde contactpersonen nemen naar aanleiding van uw aanmelding of aanvraag contact met u op om nadere afspraken te maken.

Iet ter Braack Westerstraat 19 (0299)-603345 iet.terbraack@ziggo.nl

Aaltje Zeeman Noorderwerfstraat 2 (0299)-601944 aaltjezeeman@ziggo.nl

   

Bron: Stichting Eilandraad Marken, woensdag 28 maart 2018

%d bloggers liken dit: