Stand van zaken coalitieonderhandelingen gemeente Waterland

Verkennende gesprekken

Bij de verkiezingen afgelopen woensdag is het CDA Waterland opnieuw als de grootste partij uit de bus gekomen. Daarom heeft CDA Waterland het initiatief genomen om te komen tot een coalitie. Lijstrekker Jelle Kaars en raadslid Simone Boogaard hebben de afgelopen dagen verkennende gesprekken gevoerd met alle fracties. Daaruit is naar voren gekomen dat er veel inhoudelijke overeenkomsten zijn tussen de verschillende partijen. Wat voor CDA Waterland belangrijk elementen zijn voor de vorming van een nieuwe coalitie zijn vertrouwen en samenwerken. In de verkennende gesprekken stond dit thema dan ook centraal.  

Eerste conclusie

Uit deze verkenning heeft het CDA Waterland de conclusie getrokken dat er onvoldoende vertrouwen is om te komen tot een constructieve samenwerking met de VVD Waterland. De wijze van politiek bedrijven loopt te ver uiteen met de visie daarop van het CDA Waterland. Er is dan ook besloten om niet met deze partij verder te praten. Er zal de komende week nog met enkele partijen een verdiepend gesprek worden gehouden waarna de onderhandelingen zullen starten.

Bron: CDA Waterland, zaterdag 31 maart 2018

%d bloggers liken dit: