WaterlandNatuurlijk aan de kant gezet door CDA Waterland

Stand van zaken coalitieonderhandelingen gemeente Waterland

 WaterlandNatuurlijk (WN)  is als grootste winnaar bij de gemeenteraadsverkiezingen, door CDA Waterland aan de kant gezet in de vorming van een nieuw college van Burgemeester & Wethouders.

De partij betreurt dat. Te meer omdat zij de bereidheid had uitgesproken tot samenwerking met alle partijen. Gezien de voorkeur voor een college met drie wethouders had dat met CDA en VVD kunnen zijn, maar ook met CDA en GroenLinks. Ook de optie van een 4-partijencollege met CDA PvdA en D66 is door WN als mogelijkheid genoemd.

Struikelblok was, dat WN het CDA vroeg de daad bij het woord te voegen na de duidelijke verkiezingsuitspraak van het CDA in Ilpendam: Waterland zou zelfstandig moeten blijven. Het CDA was niet bereid om in het belang van de kwaliteit van de diensten aan de burgers een actief beleid te gaan voeren voor de zelfstandigheid van Waterland. Men wil de onduidelijkheid voor de gemeente langer laten duren door onderzoek en consultaties. In plaats van de volle aandacht voor wat de bewoners van Waterland willen en nodig hebben.

Bron: WaterlandNatuurlijk, woensdag 4 maart 2018

%d bloggers liken dit: